Међународни економски односи

Катедра за међународне економске односе

Катедра за Међународне економске односе установљена је 1966. године. Те године је на студије уведен Спољнотрговински смер, за који је Катедра за спољну трговину била задужена.

Шеф Катедре за међународне економске односе је проф. др Предраг Бјелић, а секретар Александра Ђорђевић.

Први шеф Катедре био је проф. др Сава Обрадовић. Престанком радног односа професора Обрадовића, шеф Катедре је постао проф. др Љубиша Адамовић, који је читав свој радни век био ангажован у научној области Међународних економских односа и учествовао у раду низа међународних тела и организација. На тридесетак страних универзитета, академија и института одржао је предавања.

По одласку професора Адамовића у пензију, шеф Катедре је постао проф. др Оскар Ковач . Био је декан Факултета, члан једне и потпредседник друге савезне владе.

Шеф Катедре за међународне економске односе, у периоду од 1996-1998. године, био је проф. др Млађен Ковачевић. Професор Млађен Ковачевић, аутор је великог броја радова из области међународних економских односа, међународне трговине и учесник многих домаћих и међународних скупова економиста.

У периоду од 1998-2004. године, шеф Катедре је био проф. др Предраг Јовановић Гавриловић, аутор бројних радова из области међународног пословног финансирања и учесник бројних научних скупова.

У периоду од 2004-2006. године шеф Катедре је проф. др Јелена Козомара, која је аутор бројних радова из области међународних економских односа, међународне трговине и спољнотрговинских послова. На Економском факултету је развила нови предмет Спољнотрговинско пословање, који је настао на основама предмета Организација и пословање у спољној трговини.

Шеф Катедре у периоду од 2006. до јуна месеца 2008. године био је проф. др Бранислав Пелевић.

Од октобра месеца 2009. године, шеф Катедре за међународне економске односе је проф. др Јелена Козомара.

Катедра покрива научну област Међународни економски односи, предмете на модулу Међународна економија и спољна трговина на основним студијама, дипломским академским студијама и докторским студијама, као и за све стране пословне језике.

Групом предмета за које је надлежна, Катедра за међународне економске односе припрема студенте Економског факултета да наставе свој рад и научна усавршавања како у земљи, тако и у иностранству. На тај начин стечена знања, применљива су у условима глобализације и либерализације, који за последицу имају ширење међународног тржишта, а и стварају потребу за едукованим кадром. Широка палета каснијих занимања отвара се и у међународним институцијама попут WTO, UN, FAO, WB, IMF-а, али и у домаћим институцијама, транснационалним компанијама, предузећима и осталим, малим и средњим предузећима која послују у области трговине са елементом иностраности.

Економски факултет Универзитета у Београду је примљен 24. новембра 2014. године у чланство UNCTAD Virtual Institute Network,. У питању је Мрежа Конференције УН о трговини и развоју (UNCTAD) чији је задатак да окупља државне универзитете из 54 земље света, а који се баве и међународном трговином.

То је још један нови корак који се односи на већ успостављену сарадњу ЕФ са УН. Ангажовањем проф. др Предрага Бјелића, сарадња је започета организацијом UNCTAD семинара о међународној економији за земље у транзицији. Економски факултет је постао стални центар за земље у транзицији у области обуке UNCTAD –а. У склопу те сарадње, сваке друге године организују се семинари UNCTAD-a.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ  ангажовани у извођењу наставе на ОСНОВНИМ студијама су:

1. Проф. др Јелена Козомара, Спољнотрговинско пословање, Међународно пословно финансирање
2. Проф. др Радован Ковачевић, Економски односи Србије са иностранством, Међународне финансије
3. Проф. др Предраг Бјелић, Међународна трговина, Економика Европске уније
4. Проф. др Јелена Перовић, Међународно привредно право
5. Др Надежда Силашки, ванр. проф., Енглески језик
6. Др Татјана Ђуровић, ванр. проф., Енглески језик
7. Др Ивана Поповић Петровић, доц., Економика Европске уније, Међународно пословно финансирање
8. Александра Ђорђевић, мастер, Економски односи Србије са иностранством, Међународне финансије, Спољнотрговинско пословање
9. Радован Кастратовић , мастер

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ангажовани у извођењу наставе на мастер програму Међународни економски односи, су:

Проф. др Јелена Козомара, проф. др Радован Ковачевић, проф. др Предраг Бјелић, проф. др Јелена Перовић, др Ивана Поповић Петровић, доц.

Предмети за које је матична Катедра за међународне економске односе:

1. Предмети на основним академским студијама

Економика Европске уније
Економски односи Србије са иностранством
Међународна економија
Међународна трговина
Међународне финансије
Међународно пословно финансирање
Међународно привредно право
Енглески језик
Енглески језик за економисте
Енглески језик за економисте 2
Енглески језик за економисте 3
Француски језик
Француски језик за економисте 2
Француски језик за економисте 3
Немачки језик
Немачки језик за економисте 2
Немачки језик за економисте 3
Руски језик
Руски језик за економисте 2
Руски језик за економисте 3
Спољнотрговинско пословање

2. Предмети на мастер програму Међународни економски односи

Међународно пословање
Међународна трговинска политика
Међународне финансије 1-М
Међународно тржиште капитала
Међународни пословни уговори
Право ЕУ

3. Предмети на докторским студијама

Међународна економија 1
Међународна економија 2
Међународна трговина