Катедре

Катедре се организују за једну или више сродних научних области (тј. за један или више сродних наставних предмета). Чланови катедре су наставници и сарадници који су изабрани за ужу научну област која припада датој катедри. На Факултету су организоване и делују следеће катедре:

Катедра за економску теорију и анализу
Катедра за економску политику и развој
Катедра за пословну економију и менаџмент
Катедра за међународне економске односе
Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Катедра за статитстику и математику