НИЦЕФ

Научно-истраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ) основан је 1974. године. До сада је преко НИЦЕФ-а реализовано преко 1000 пројеката, иновационих курсева, компанијских курсева, консултантских услуга, саветовања и сл.

По броју и квалитету урађених научно-истраживачких и комерцијалних пројеката НИЦЕФ је водећа научно-истраживачка институција у земљи. НИЦЕФ је остварио богату сарадњу са републичким институцијама радећи пројекте од кључног интереса за нашу земљу као што су: Стратегија развоја туризма Републике Србије, Стратегија развоја трговине и трговинске политике Републике Србије, Мере економске политике, Политика девизног курса, Стратегија развоја малих и средњих предузећа, Стратегија унапређења извоза Србије, Програм развоја малих и средњих предузећа, Економско мерење компаративних предности, Програм реформи Републике Србије, Развој финансијског тржишта у функцији транзиције и привреде Србије, Стратегија и политика развоја трговине Републике Србије итд.

Међу клијентима НИЦЕФ-а су Влада и министарства, јавна и приватна предузећа, од којих су значајнији: Железнице Србије, НИС а.д. Нови Сад, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Електропривреда Србије, Аеродром Никола Тесла Београд, ЈП «Електромрежа Србије», јавна комунална предузећа Града Београда (ЈКП «Београдски водовод и канализација, ЈКП «Градске пијаце», ЈКП «Београдске електране», ЈКП «Градска чистоћа», Градско саобраћајно предузеће «Београд»…) и др.

Са богатим искуством у обављању фундаменталних и примењених истраживања, НИЦЕФ је потпуно оспособљен за квалитетну и, по основним елементима (квалитет, рокови и цена), конкурентну израду консултантских пројеката из свих сегмената економске науке. Поред великог броја факултетских наставника и сарадника, НИЦЕФ ангажује и одређени број истакнутих експерата изван Факултета.

НИЦЕФ сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а такође се преко НИЦЕФ-а реализују међународни пројекти које финансирају Европска комисија и други фондови. Од комерцијалних пројеката актуелни су пројекти процене вредности имовине предузећа, најчешће предузећа у стечају, израда планова реорганизације, судска вештачења, актуарске процене, израда бизнис планова, истраживања тржишта, и сл.

Активностима НИЦЕФ-а руководи др Драган Стојковић.

Више о НИЦЕФ-у

Контакти:
др Драган Стојковић,
тел. 011-26-22-734,
e-mail: dstojkovic@ekof.bg.ac.rs

Невена Мутавџић, мастер економиста,
тел. 011-26-22-734
моб: 069-80-66-418

email: nicef@ekof.bg.ac.rs и procena@ekof.bg.ac.rs