Савет факултета

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:

проф. др Ђорђе Каличанин, редовни професор

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

ПРЕДСТАВНИЦИ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У НАСТАВИ:

1. проф. др Предраг Бјелић, редовни професор

2. проф. др Ђорђе Каличанин, редовни професор

3. проф. др Емилија Манић, редовни професор

4. проф. др Ђорђе Митровић, редовни професор

5. проф. др Весна Рајић, редовни професор

6. проф. др Татјана Ракоњац Антић, редовни професор

7. проф. др Драган Стојковић, редовни професор

8. др Драган Аздејковић, ванредни професор

9. др Маја Јандрић, ванредни професор

10. др Вукашин Куч, ванредни професор

11. др Светлана Поповић, ванредни професор

12. др Владан Кнежевић, доцент

13. Алекса Докић, асистент

ПРЕДСТАВНИЦИ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У НЕНАСТАВИ:

1. Ива Димитријевић

2. Марија Михајловић

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:

1. проф. др Александар Гајић

2. проф. др Драган Манчић

3. проф. др Ана Гавриловић

4. проф. др Млађен Вићентић

5. др Дејан Миленковић

6. др Аца Марковић

7. др Миодраг Паспаљ

8. мр Бојан Кекић

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:

1. Тијана Ковачевић

2. Роско Кликовац

3. Лука Правик

4. Драгана Павковић