Мисија и визија

ВИЗИЈА

Економски факултет је водећа високообразовна институција из области економије, бизниса и статистике у Југоисточној Европи, међународно призната, атрактивна за талентоване и мотивисане студенте, инкубатор запошљавања студената, која ужива углед средине отворене за сарадњу и студирање, за истраживања, иновације и предузетништво, саветник привреде и државе, друштвено одговоран партнер заједнице у унапређењу општег благостања.

МИСИЈА

Економски факултет je школа у чијем средишту је студент, која пружа оптималне услове за учење, истраживање, праксу и ангажовање будућим лидерима који ће бити конкурентни на тржишту рада и способни да решавају сложене економске и пословне проблеме у реалном окружењу.

ВРЕДНОСТИ

• Неговање различитости – промовишемо принцип једнаких шанси и правичног третмана свих, независно од статуса, старости, етничке и родне припадности;

• Академске слободе – заговарамо академску независности, отвореност за различите идеје, интелектуалну радозналост, слободу мишљења и изражавања;

• Савремено знање – тежимо академској изврсности у откривању, очувању и ширењу корисних практичних и теоријских знања;

• Интегритет – промовишемо и развијамо етично и одговорно понашање и лидерство, посвећено општем добру;

• Лидерство – посвећени смо изврсности и негујемо став да ништа није немогуће, те у складу са тим тежимо сталним иновацијама у образовању, научноистраживачком раду и предузетништву;

• Сарадња – развијамо се заједно са нашим академским и пословним партнерима, размењујући идеје, искуства и знање;

• Oпште добро – бринемо о животној средини и потребама свих наших партнера.