Реферати о избору у звање

 • 20.09.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Статистика и математика  (конкурс објављен 21.07.2021.).

 • 10.09.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Статистика и математика  (конкурс објављен 30.06.2021.).

 • 08.09.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Статистика и математика  (конкурс објављен 21.07.2021.).

 • 31.08.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 30.06.2021.).

 • 07.06.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 12.05.2021.).

 • 07.05.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног сарадника у настави за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 31.03.2021.).

 • 06.05.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Економска теорија и анализа  (конкурс објављен 07.04.2021.).

 • 29.04.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Економска теорија и анализа  (конкурс објављен 31.03.2021.).

 • 07.04.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Статистика и математика  (конкурс објављен 20.01.2021.).

 • 17.03.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 30.12.2020.).

 • 08.03.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 10.02.2021.).

 • 24.02.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног асистента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије  (конкурс објављен 02.12.2020.).

 • 18.02.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 13.01.2021.).

 • 05.02.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој  (конкурс објављен 13.01.2021.).

 • 18.01.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 02.12.2020.).

 • 15.01.2021.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 09.12.2020.).

 • 31.12.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 02.12.2020.).

 • 25.11.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 14.10.2020.).

 • 16.11.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 14.10.2020.)

 • 13.11.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 14.10.2020.).

 • 06.11.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 21.10.2020.).

 • 03.11.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 23.09.2020.).

 • 30.10.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 23.09.2020.).

 • 23.10.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 23.09.2020.).

 • 24.06.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 27.05.2020.).

 • 19.06.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 27.05.2020.).

 • 26.05.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 15.01.2020.).

 • 06.12.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 06.11.2019.).

 • 24.09.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног асистента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 04.09.2019.).

 • 18.09.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 16.09.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног асистента за ужу научну област Међународни економски односи (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 30.08.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 28.08.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног сарадника у настави за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 28.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 29.05.2019.).

 • 06.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 08.05.2019.)

 • 05.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 24.04.2019.).

 • 05.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 15.05.2019.).
 • 28.05.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 24.04.2019.).