Фондација

Фондација Економског факултета основана је 2003. године са циљем да подржи и помогне рад студената, да награђује студенте и подстиче њихов истраживачки рад. У протеклом периоду Фондација је награђивала најбоље студенте Факултета, учествовала у јачању Центра за развој каријере, као и у промовисању Економског факултета међу средњошколцима. Посебно, Фондација је помогла успостављање базе података о студентима Факултета, њиховом запошљавању и спровођењу додатне обуке.

Годишње награде Фондације Економског факултета

За постигнут успех у на студијама у школској 2022/23. години награђују се:

Николић Михаило, студент прве године, положио све испите из прве године закључно са јунским испитним роком школске 2022/23. године, са просечном оценом 10
Стевановић Ања, студент друге године, положила све испите из прве и друге године закључно са јулском испитним роком 2022/23. године, са просечном оценом 9,67
Штрбац Жељана, студент треће године, положила све испите из прве, друге и треће године закључно са јулском испитним роком 2022/23. године, са просечном оценом 9,96
Стевић Јован, студент четврте године са положеним свим испитима из прве, друге, треће и четврте године закључно са септембарским роком, са просечном оценом 9,76
Илић Ивана, студент четврте године, положила све испите и дипломирала у јулу месецу са просечном оценом 10