О факултету

Економски факултет Београд припада породици факултета у саставу Универзитета у Београду, који је рангиран међу неколико најбољих у Централној и Источној Европи. Од свог настанка, 1937. године до данас, Економски факултет је успешно повезивао и усклађивао високошколско образовање из области економије, пословног управљања и статистике са савременим захтевима привреде и друштва, идући укорак са свим важним достигнућима економске науке.

Од оснивања на Економском факултету је дипломирало преко 50 хиљада студената, магистарске или мастер студије завршило је преко 4 хиљаде кандидата, док је титулу доктора економских наука у претходних више од осам деценија стекло близу 850 кандидата. Данас је Економски факултет највећа и најеминентнија научно-образовна институција у Југоисточној Европи, у пољу економских наука, пословног управљања и статистике, са преко 120 наставника и сарадника, као и бројним гостујућим професорима из земље и иностранства.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – Студијски програми на Економском факултету усклађени су са Болоњском деклерацијом и упоредиви са програмима престижних светских универзитета. Четворогодишњи програм основних студија се реализује кроз 12 савремених смерова, док на трогодишњем програму постоје три смера. Мастер студије на Економском факултету реализују се кроз 8 студијских програма, док на докторским студијама постоји један студијски програм.

Поред тога, на нашем Факултету се од скоро реализују и два програма основних студија на енглеском језику, која студентима обезбеђују двоструку диплому (Универзитета у Лондону и Универзитета у Београду). Крајем 2019. донета је одлука о увођењу и шест модерних међународних мастер програма на енглеском језику (четири једногодишња и два двогодишња програма), самостално или у сарадњи са престижним партнерским факултетима у земљи и иностранству.

ИЗДАВАШТВО – Наш Факултет (преко свог Центра за издавачку делатност – ЦИД) је један од највећих издавача академске литературе из области економије, бизниса и статистике, у региону. Поред великог броја публикација реномираних домаћих аутора, Факултет је издавач превода преко 25 реномираних светских уџбеника, који се активно користе у настави на нашем Факултету, чинећи знање наших студената модерним и упоредивим са знањем њихових вршњака са престижних иностраних универзитета. Економски факултет има сопствену библиотеку са преко 55 хиљада наслова.

НАУКА – Поред индивидуалног научног ангажмана наставника и сарадника, научноистраживачке и саветодавне активности на Факултету се реализују и организовано, преко Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ-а). Факултет је тренутно носилац четири научноистраживачка пројекта, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и неколико међународних пројеката. Од оснивања, у НИЦЕФ-у је урађено преко 1.000 научноистраживачких и консултантских пројеката. Економски факултет је издавач или суиздавач неколико научних часописа (Economic Annals, Економске идеје и пракса, Маркетинг, ЕSP Today), као и макроекономског билтена Квартални монитор.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ – Поред академске изврсности и интернационализације, сарадња са привредом представља један од носећих  стубова развојне агенде Економског факултета. Наш Факултет има успостављену сарадњу са преко 500 реномираних компанија, које нашим студентима обезбеђују преко 1.300 пракси годишње. Осим тога, кроз Start-up центар, Факултет подстиче предузетништво код студената и помаже им да своје идеје преточе у одрживе бизнисе. Кроз активности лабораторије за пословне симулације ЕКОФ Лаб студентима се пружа могућност да стичу и на Факултету практично примене и развију стечена академска знања.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА – Поред институционализоване сарадње са преко 100 страних универзитета, кроз Еразмус+ и друге аранжмане, интернационализација се остварује и кроз увођење, тј. реализацију два програма основних студија (по аранжману са Универзитетом у Лондону) и шест програма мастер студија на енглеском језику, добијање професионалне ACCA акредитацији, чланство у престижној асоцијацији EFMD, организовање међународне летње школе, организовање међународних научних скупова итд.

Ekof 1 Manja rez