588-01

Нови Horizon Europe пројекти

Са задовољством Вас обавештавамо да је Економски факултет у Београду као члан конзорцијума учесник на два нова пројекта из програма Horizon Europe које финансира Европска комисија.

Sustainable Wellbeing through Investment in Social Services (SWINS) пројекат ће развити и тестирати јавне политике за ex-ante процену економског и социјалног приноса на инвестиције у социјалне услуге током животног циклуса. Фокусирајући се на комплементарност услуга усмерених на развој људских способности током читавог животног века, пројекат ће истраживати утицаје алтернативних сценарија социјалне политике који подразумевају различите конфигурације социјалних услуга (од раног развоја и учење деце преко активних политика тржишта рада до дуготрајне неге). Пројектом ће испред факултета руководити професорка Јелена Жарковић.

Пројекат под називом Minimize costs and maximize benefits in the transitionary European regional labour markets (ISABEL) настоји да допринесе отклањању узрока и решавању последица социјално и географски неуједначених процеса креирања и деструкције радних места до којих долази услед вишеструких изазова зелене транзиције, глобализације, аутоматизације и геополитичке и здравствене кризе. Пројекат ISABEL се надограђује на постојеће знање и предлаже солидну комбинацију истраживања у различитим областима друштвених наука са употребом поуздане вештачке интелигенције. Интердисциплинарни конзорцијум ISABEL сачињавају истраживачи тржишта рада, географи, креатори политика, истраживачи технологије и вештачке интелигенције. Фокус је на карактеристичним локалним заједницама, са циљем да се осветле везе између нето промена запослености и карактеристика нових послова. Очекује се да ће развој алтернативног погледа на креирање и деструкцију послова отворити нове перспективе у истраживању неуједначених импликација реструктурирања рада на нижим географским нивоима, на дужи рок, узимајући у обзир како страну понуде, тако и страну тражње за радом. Пројектом ће испред факултета руководити професор Михаил Арандаренко.