MSCA-IF SEEGROW

if-news-visual-2020_1

Истраживачки програм Европске уније – Марија Склодовска-Кири
(индивидуални грант у оквиру Horizon 2020)

Назив пројекта:

SEEGROW
Носиоци раста у југоисточној Европи: домаће фирме, технологија и економска управа у институционално слабим државама

 

Датум почетка: 1. септембар 2020.
Датум завршетка: 30. новембар 2022.

Истраживач:
др Соња Авлијаш
Email: sonja.avlijas@ekof.bg.ac.rs
Кабинет: 706

Резиме пројекта

Циљ пројекта SEEGROW је мапирање и боље разумевање политичке економије која утиче на пословање малих и средњих домаћих предузећа у добу које је засновано на информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) и економији знања. Пројекат се фокусира на полупериферне земље југоисточне Европе које карактеришу слабе и заробљене формалне институције, те разматра да ли се без реформе тих институција уз помоћ ИКТ могу унапредити модалитети економског управљања кроз само-организацију и бољу координацију привредних субјеката.

Почетна хипотеза јесте да ИКТ нуде нове могућности за интернационализацију домаћих малих и средњих предузећа која имају индустријске вештине, али мало капитала. То доводи до отварања нових могућности за њихово пословање, и оснажује их кроз ширење њихових тржишних капацитета, што потом умањује негативан утицај слабих формалних институција на њихове иновационе капацитете, па самим тим и на економски развој.

Пројекат користи литературу из политичке економије, институционалне економије, као и литературе о колективном деловању и економском управљању (collective action, economic governance), са идејом да осветли у којој мери мали економски агенти могу да мењају правила економског управљања одоздо према горе, у контексту заробљене државе која им не пружа адекватну подршку. Таквим приступом, SEEGROW доводи у питање устаљено мишљење да је институционална реформа на државном нивоу једини начин да се унапреде економски исходи у једној земљи, те да су сви остали актери, укључујући мале економске агенте, заробљени од стране институционално слабе државе која не може да се реформише.

Теренска истраживања и квалитативно прикупљање података у оквиру пројекта SEEGROW одвијају се на територији Србије и Босне и Херцеговине.

Супервизор пројекта: Проф. др Михаил Арандаренко

Подршка пројекту за истраживања у Босни и Херцеговини: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци

Publikacije

Avlijaš, S., Medić, P. & Udovički, K. 2023. “Reconfiguring FDI dependency: SMEs as emerging stakeholders in an advanced peripheral export-led growth model“, Competition & Change, OnlineFirst, https://doi.org/10.1177/10245294231209277 (Open Access)

Avlijaš, S. 2022. “How regional integration agreements can foster inclusive growth: Lessons from exporting SMEs in the Western Balkans” Economic Annals 67(235): 67-93. https://doi.org/10.2298/EKA2235067A

Avlijaš, S. 2022. 2022. Osvrt 1. Koja je uloga malih i srednjih preduzeća u inicijativi “Otvoreni Balkan”?, Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbij, br.68. Besplatan pristup na: https://fren.org.rs/wp-content/uploads/2022/06/Osvrt.pdf 

Avlijaš, S. 2022. “Can “Winner-takes-most” dynamics of regional economic integration be avoided in the Western Balkans? Lessons on resourcefulness from smaller economic agents”,

LSEE-CEFTA Research Papers on International Trade, Paper No.5 (April), London School of Economics and Political Science. Besplatan pristup na: https://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-Eastern-Europe/Assets/Documents/Research/LSEE-CEFTA-Network/Papers/LSEE-CEFTA-Paper-No5.pdf

Nagrade

2021   LSEE-CEFTA Best paper award – Drugo mesto

image001

Овај пројекат је добио средства из програма за истраживање и иновације Хоризонт 2020 Европске уније у оквиру споразума о додељивању донација Марија Склодовска-Кири бр. 895519. Информације на овој веб страници не одражавају мишљење Европске уније. Европска комисија није одговорна за било какву употребу овде садржаних информација.