Материјали и презентације

Програм истраживања H2020 SUFISA предвиђа примену партиципативног приступа, односно учешће различитих субјеката у ланцу снабдевања храном. Наши партнери на националном и локалном нивоу учествовали су у различитим догађајима (дискусијама у форми округлог стола, фокус групама или радним састанцима). Овде можете преузети презентације и слике са тих догађаја.

Округли сто Панчево 2019 – Агенда Панчево Април 2019

Презентације

Одрживост и односи у систему – Стојановић и Поповић

Одрживост у малинарству – Манић и Јанковић

 

Радни састанак 2018 – Презентација

Радни састанак

РС_Осигурање2018

 

Округли сто 2017 – Презентација

6-6-2017-b

6-6-2017-e

 

Опширније о извештајима Пројекта H2020 SUFISA видети на https://www.sufisa.eu/

BEL-SR_wheat_policy_brief

BEL-SR_raspberry_policy_brief

Пројекат је финансиран од стране Европске комисије у оквиру Програма Хоризонт 2020 (Уговор бр. 635577).