FP7 GLAMUR

image001

image003image005

FP7 Glamur – Globalni i lokalni kanal snabdevanja hranom: multidimenzionalni pristup, performanse i uticaji

Osnovni cilj ovog projekta jeste da integriše najnovija naučna saznanja o uticaju kanala snabdevanja hranom na ukupnu ekonomiju i društvo. Posebno se vodi računa o primeni stečenih znanja u praksi održivog razvoja prehrambenog sistema podjednako kroz razvoj novog pristupa javnim politikama i privatnim strategijama pojedinačnih učesnika u agrosistemu.

Pojedinačni ciljevi su definisani na sledeći način:

–          razvoj i validacija multikriterijumske matrice performansi kanala snabdevanja hranom bazirano na iskustvima različitih zemalja i načina na koji kanal snabdevanja hranom utiče na različite sfere savremenog društva;

–          stvaranje baze kvantifikovanih indikatora uticaja i seta od 20 studija slučaja koji su usmereni ka razumevanju identifikovanih uticaja u specifičnim kanalima snabdevanja hranom;

–          unapređenje znanja o metodoloških problemima i potrebnim prilagođavanjima u merenju uticaja koji savremeni kanali snabdevanja hranom imaju na ekonomiju i društvo u celini;

–          sagledavanje percepcije učesnika u različitim nacionalnim kontekstima kroz multikriterijumsku analizu i pristup podjednake zastupljenosti svih vrsta učesnika u različitim tipovima kanala snabdevanja hranom;

–          identifikacija uloga i zadataka javne i privatne politike usmerene ka kanalima snabdevanja hranom i davanje preporuka za njihovo vođenje;

–          stvaranje naučne mreže institucija koje mogu da pomognu u definisanju instrumenata koji transferišu znanje u konkretne tržišne alate za vođenje politike zaštite interesa potrošača, unapređenja proizvodnje, kao i dobroviti civilnog društva u celini.

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije u okviru Sedmog okvirnog programa (the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration) pod ugovorom br. 311778 . Ukupno 11 evropskih institucija je uključeno u istraživanje, među kojima i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Koordinator je Wageningen University.

Za dalje informacije o Projektu možete posetiti zvanični web sajt:  http://glamur.eu/ ili kontaktirati prof. dr Žaklinu Stojanović, koordinatora Projekta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.