Danube Transnational Programme – Interreg

logo

У дигиталној ери, креирање социјалних и технолошких иновација је од огромног значаја. Дунавски регион не заостаје у односу на остатак Европе када је реч о идејама и иницијативама у оквиру области Истраживања Социјалних и Технолошких Иновација (енглески ReSTI). Ипак, специфичне менаџерске вештине, неопходне за развој и имплементацију ReSTI пројеката су на неадекватном нивоу и морају бити унапређене у будућности.

Циљ овог пројекта јесте да уклони јазове у знању и вештинама везаним за управљање пројектима социјалних и технолошких иновација. Општи циљ јесте креирање окружења у коме заинтересовани стејкхолдери могу пронаћи регистре једноставне за коришћење, образовне модуле и савете посебно скројене садржине везане за управљање ReSTI пројектима. Коначан резултат пројекта треба да буде успостављање иновативног образовног система усмереног ка повећању применљивости и квалитета ReSTI пројеката.

У циљу постизања главних задатака пројекта, 12 партнера из 9 земаља креирало је конзорицијум, предвођен институцијом ZSI из Аустрије. Пројектне активности су организоване на такав начин да експертиза, искуство и контакти партнера у области ReSTI пројеката играју кључну улогу. Сваки сет активности фокусира се на различит стратешки аспект и предвођен је најискуснијим партнером у тој области. Пројектне активности обухватају изградњу мрежа, идентификовање јазова и могућности, развој препорука и политика, креирање националних и регионалних акционих планова и стратегија, развој смерница, образовних програма и система учења, све заједно усмерених ка подршци ReSTI пројеката у дунавском региону.

Кључни сетови пројектних активности су следећи:

  • Креирање и имплементација образовних модула
  • Успостављање и имплементација центра за подршку (енглески helpdesk)
  • Креирање регионалних акционих планова и стратегија
  • Повећање ангажовања младих дипломаца као менаџера ReSTI пројеката

Главни исход треба да буде изградња одрживог образовног система, тј. он-лине образовних модула посвећених ширењу изузетности у управљању, вођењу и администрирању ReSTI пројеката. Образовни модули ће пружити студентима материјале и алате у логичном, секвенцијалном следу неопходне за развој одређених знања и вештина (текстове, фајлове, линкове ка интернет страницама, теме за диксусију, тестове и квизове, као и финално тестирање).

Пројекат је примарно оријентисан ка младим ReSTI пројектним менаџерима, као и администраторима у јавним и приватним организацијама везаних за ReSTI пројекте, унутар дунавског региона. Додатно, доступно знање у оквиру партнерских институција у погледу управљања ReSTI пројектима биће подељено са организацијама цивилног друштва и малим предузећима, као и са младим дипломцима који први пут аплицирају за међународне и мултикултурне пројекте.

Развој образовних модула, акционих планова и стратегија, као и центра за подршку треба да донесе добробит широј друштвеној заједници унутар дунавског региона. Стога се у стејкхолдере пројекта могу убројати још и образовни и центри за развој вештина, као и високообразовне институције које ће имати бенефите од креираних образовних модула. Јавне власти, остали доносиоци одлука, као и невладин сектор могу сматрати веома важним изградњу регионалних акционих планова и стратегија, како би успешно усмеравали одлуке од јавног значаја у овој области. Одрживост овог пројекта је загарантована будући да развијени образовни модули треба да буду инкорпорирани у постојеће програме након завршетка пројекта, у јулу 2019. године.

“Изузетност у истраживању и пројектном управљању социјалним и технолошким иновацијама” (енглески Excellence-in-ReSTI) се имплементира у склопу Interreg Danube Transnational Програма уз финансијску подршку Европске Уније, ЕРДФ-а и ИПА фондова.

Руководилац пројекта: др Ива Вуксановић.

Веб-сајт пројекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti