FP7 COMPETE

FP7 COMPETE – Projekat usmeren ka jačanju konkurentnosti agroprehrambene industrije (2012-2015)

COMPETE.jpg

 

U istraživanje je uključen istraživački tim 16 evropskih institucija među kojima Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu zauzima značajno mesto. Istraživanje treba da mapira evropsku prehrambenu industriju i kanale snabdevanja hranom. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije u okviru Sedmog okvirnog programa (the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration) pod ugovorom br. 312029.

COMPETE istraživanje adresira četiri osnovna pitanja:

  • Kako se u savremenim uslovima definiše konkurentnost prehrambenog sektora?
  • Kako se konkurentnost meri na EU i medjunarodnom nivou?
  • Koje su osnovne determinante konkurentnosti?
  • Kako se može delovati u pravcu poboljšanja konkurentnosti prehrambene industrije EU?

Projekat je inovativne prirode i posmatra konkurentnost čitavog kanala snabdevanja hranom pre nego što je koncentrisan na odgovore vezane za performance farmi ili industrije pojedinačno. Konzorcijum je sačinjen od akademskih institucija, nevladinih organizacija I posebnih tela koja se bave pitanjima trgovine I organizacije unutar agrosektora. Koordinator je Leibniz Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO).

Za dalje informacije o Projektu možete posetiti zvanični web sajt: http://www.compete-project.eu/ ili kontaktirati prof. dr Žaklinu Stojanović, koordinatora Projekta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

FP7 COMPETE Newsletter