Међународни пројекти


DIGI4Teach


BARMETAL


WeLaR


DEFEN-CE

DEFEN-CE: Social dialogue in defense of vulnerable groups in pos

 

 

 

 

 

 


PANCEA

image001

 

 

 

 

 


Истраживачки програм Европске уније – Марија Склодовска-Кири (индивидуални грант у оквиру Horizon 2020)

if-news-visual-2020_1mali


Дунавски Транснационални Програм (Danube Transnational Programme – Interreg)

logo

Дунавски транснационални програм (ДТП) је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње (познате као Interreg) који подржава обједињавање политика у подручју Дунава у одабраним пољима. ДТП је на снази од 2014. до 2020. године. За његову имплементацију опредељен је буџет од 221.924.534,00 евра (ERDF допринос 202.095.405,00 + ИПА допринос 19.829.129,00 евра).


IF4TM – ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈ ТРЕЋЕ МИСИЈЕ  УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Erasmus i IF4TM za sajt (1)

Erasmus plus-IF4TM – Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia
Scientific coordinator: dr Jelena Filipović
jfilipovic@ekof.bg.ac.rs
http://www.if4tm.kg.ac.rs/
Contract no. 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP


H2020-SUFISA – Одрживе финансије за одрживу пољопривреду и рибарство (2015 – 2019)

image002

Пројекат је финансиран од стране Европске комисије у оквиру Програма Хоризонт 2020 (Уговор бр. 635577).


s2f-logo

H2020 – Strength2Food: Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement Policy
Scientific coordinator: dr Jelena Filipović
jfilipovic@ekof.bg.ac.rs
http://www.strength2food.eu/
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 678024


 

image001

 

 

 

 

 

 

image003

image005

 

 

 

 

 

 

 

FP7 GLAMUR – Глобални и локални канал снабдевања храном: мултидимензионални приступ, перформансе и утицаји


 

COMPETE.jpg

 

FP7 COMPETE – Пројекат усмерен ка јачању конкурентности агропрехрамбене индустрије (2012-2015)

 

Пројекат Фондације за развој економске науке (ФРЕН):

FP7 Омогућавање процвата и развоја социјалног предузетништва за иновативна и инклузивна друштва


UNCTAD

image011

Економски факултет Универзитета у Београду је званично примљен 24. новембра 2014. године у чланство UNCTAD Virtual Institute Network, Мреже Конференције УН о трговини и развоју (UNCTAD) која окупља државне универзитете из 54 земље света а који се баве медјународном трговином. Ово ће значајно унапредити сарадњу Факултета са УН, која је започела организацијом UNCTAD семинара о међународној економији за земље у транзицији. Факултет је постао стални центар за земље у транзицији у области обука UNCTAD -а, тако да се семинари UNCTAD -а организују сваке друге године на Факултету. Први корак наше сарадње у оквиру UNCTAD Virtual Institute мреже биће достављане публикација UNCTAD-а библиотеци Факултета.


Financial literacy and consumer socialization of children
Scientific coordinator: dr Jelena Filipović
jfilipovic@ekof.bg.ac.rs
http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/hrvatska/
Programme of the bilateral collaboration between ministries of science and education of the Republic of Serbia and Republic of Croatia: „Achieving progress and stability through knowledge“