MICEPRE_EEEM

Vizual-za-vest-Fond-za-naukuEkofbg-01-01-011

Фонд за науку Републике Србије упутио је Јавни позив за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19, који има за циљ финансирање научноистраживачких пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на актуелну пандемију изазвану SARS-CoV-2 вирусом и омогућити бољу спремност и реаговање друштва. Oвај конкурс је привукао велику пажњу научне заједнице, која je конкурисала са чак 128 пројеката на којима укупно учествује 1194 истраживача.

Након извршене селекције, за финансирање је одабрано 14 пројеката: 11 из области биомедицинских наука, 2 из области економских, социолошких, психолошких истраживања и управљања сложеним системима и 1 пројекат из области биомедицинског инжењерства и информационих технологија, са укупним буџетом од скоро 2.000.000 евра.

Са задовољством истичемо да се међу 14 одабраних пројеката налази и пројекат Економског факултета под називом  MICEPRE_EEEM – Мacroeconomic implications of COVID-19 and effectivness of policy response in Europe: Empirical evidence and econometric modelling, чији је руководилац проф. др Александра Нојковић. Овим поводом  потписан је уговор између Економског факултета и Фонда за науку Републике Србије, а реализација пројекта почиње у првом кварталу 2021. године.