CIRKULARNA (BIO)EKONOMIJA: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Društvom ekonomista Beograda (DEB) i Fondacijom za razvoj ekonomske nauke (FREN), Vas pozivaju na

Prvu Nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem:

“CIRKULARNA (BIO)EKONOMIJA: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI”

koja će se održati 21.09.2023. godine

na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Poziv za učešće

Uputstvo za autore

Agenda

Naučni odbor i Organizacija

Flajer