Belgrade Research Seminar in Economics and Finance

Полазећи од традиције истраживачких семинара које је Народна банка Србије успешно организовала од 2010. године, Народна банка Србије и Економски факултет Универзитета у Београду од маја 2018. године отпочели су сарадњу у заједничкој реализацији међународног истраживачког семинара под називом „Београдски истраживачки семинар из економије и финансија“ (енг. Belgrade Research Seminar in Economics and Finance). Мисија овог семинара је да се организовањем предавања, односно презентовањем радова међународно угледних аутора, уз непосредну размену мишљења са учесницима на семинару, доприноси подизању нивоа научно-истраживачког рада, развоју квалитетније и креативније академске дискусије у Србији, те подстицању академске изврсности.

Семинар се по правилу реализује на енглеском језику и отворен за запослене у НБС, на Економском факултету Универзитета у Београду, као и за све остале појединце који се благовремено пријаве, у складу с могућностима које се односе на број учесника на семинару. Пријава присуства семинару се врши слањем електронског писма на адресу research.seminar@ekof.bg.ac.rs

НАЈАВЕ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРЕДАВАЊА