Научноистраживачки семинари

Континуирана дебата о најновијим научним токовима и трендовима важан је аспект развоја стратешких циљева из области науке. Универзитет у Београду – Економски факултет остварује низ активности у погледу рада на стварању културе дијалога по питању научноистраживачких тема. Факултет организује низ семинара који се могу поделити у три целине

Београдски истраживачки семинар из економије и финансија

Економски факултет Универзитета у Београду и Народна банка Србије су у мају 2018. године закључили споразум о сарадњи, у заједничкој реализацији међународног истраживачког семинара под називом „Београдски истраживачки семинар из економије и финансија“ који представља наставак традиције истраживачких семинара које је НБС успешно реализовала од 2010. године. Мисија овог семинара је да се организовањем предавања, односно презентовањем радова међународно угледних аутора, уз непосредну размену мишљења са учесницима на семинару, доприноси подизању нивоа научно-истраживачког рада, развоју квалитетније и креативније академске дискусије у Србији, те подстицању академске изврсности. На овај начин, Факултет је постао суорганизатор међународно препознатљивог истраживачког семинара, по угледу на добру праксу која постоји на већини престижних светских универзитета. Семинар се реализује на енглеском језику.

Дисеминација остварених изузетних научних резултата

Ради јачања сарадње између наставника унутар Факултета и њиховог рада на заједничким научноистраживачким пројектима.

Сваки наставник који објави рад у истакнутом међународном часопису научноистраживачких резултата унутар колектива презентује објављене резултате кроз посебну целину научноистраживачких семинара посвећених овом аспекту. Циљ семинара је приближавање тема и рада аутора који су остварили запажене резултате наставницима, сарадницима, студентима докторских студија, као и ангажованим студентима мастер студија који планирају да се баве научноистраживачким радом у будућности.  Целокупна активност одвија се у оквиру иницијативе за системско награђивање наставника за објављивање радова у престижним међународним часописима.

Семинари Катедри

Универзитет у Београду – Економски факултет одржава и семинаре у организацијама катедара Факултета. Тренутно су активни семинари у организацији три катедре Економског факултета. На овим семинарима представљају се резултати актуелних истраживања као тематске дискусије на теме релевантне за одговарајуће катедре.