Научни рад

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ИЗВРСНОСТ У ИСТРАЖИВАЊУ – Подизање капацитета за изузетне доприносе у науци у области економије, пословног управљања и статистике у оквиру Европског истраживачког простора.

Научноистраживачки рад представља један од основних функција Факултета, одређен Програмом научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Економског факултета, усвојеног од стране Савета Факултета, а у складу са Законом о високом образовању, Законом о науци и истраживању и Стратегијом научног и технолошког истраживања Републике Србије.

Факултет је ангажован на развоју научних области у складу са матичношћу. У оквиру поља друштвено-хуманистичких наука, Универзитет у Београду – Економски факултет матичан је за економске науке, бизнис и менаџмент.

Циљ Факултета је да наставници у оквиру својих научноистраживачких области остварују релевантне резултате, упоредиве са резултатима истраживача у оквиру Европског истраживачког простора.

Иницијативе и активности

Овај стратешки циљ Факултет реализује кроз шест иницијатива, са припадајућим скупом активности:

1. Подизање квалитета објављених публикација

 • Увећање броја радова објављених у реномираним међународним часописима
 • Подизање категорија часописа у којима се објављују радови
 • Системско награђивање наставника за објављивање радова у престижним међународним часописима
 • Развој часописа у издању Економског факултета

2. Реализација научноистраживачких пројеката

3. Развој научног подмлатка из области економских наука, пословног управљања и статистике

 • Подизање квалитета наставе на докторским студијама
 • Подстицај младим сарадницима за наставак докторских студија на престижним иностраним универзитетима
 • Стипендирање најбољих докторанада Економског факултета

4. Дисеминација остварених научних резултата

 • Реализација квалитетних научноистраживачких семинара
 • Дисеминација изузетних научноистраживачких резултата унутар колектива
 • Јачање капацитета за одлазак наставника и сарадника на међународне конференције
 • Реализација комерцијалних пројеката на бази научних резултата

5. Развој научноистраживачке инфраструктуре

 • Увећање броја база података доступних за наставу и истраживање
 • Развој библиотечког фонда
 • Креирање истраживачких лабораторија

6. Ангажовање наставника и сарадника са престижних иностраних универзитета