Међународне конференције

– Текуће конференције –

У част двадесет пете годишњице, АSECU организује 17. међународну конференцију Post-COVID19 in SEE and Black Sea Region – Responses towards SDGs у периоду 13-14. септембра 2021. године, где ће домаћин бити Економски факултет Универзитета у Београду. Криза COVID-19 убрзала је поступак структурних трансформација ка новом економском и друштвеном окружењу које треба даље истраживати. Како би се боље разумевали различити аспекти пандемијске кризе у земљама Јужне и Источне Европе (ЈИЕ) и Регије Црног мора и свеукупни утицај кризе на економске и социјалне системе, ASECU организује Конференцију са циљем да исход дискусија допринесе научној и политичкој расправи у региону у вези са отвореним питањима и изазовима након пандемије COVID-19.

Mеђународна конференција BELGRADE YOUNG ECONOMISTS одржава се сваке године на Економском факултету уз подршку UniCredit фондације, са циљем да се пружи подршка студентима докторских студија и младим истраживачима у њиховом даљем развоју. Током конференције учесници имају прилику да представе своје радове и да  од угледних стучњака и професора из области економије и финансија добију  повратне информације и савете како би унапредили своја истраживања ради објављивања у неким од реномираних међународних научних часописа.

Економски факултет Универзитета у Београду је званично примљен 24. новембра 2014. године у чланство UNCTAD Virtual Institute Network, Мреже Конференције УН о трговини и развоју (UNCTAD) која окупља државне универзитете из преко 60 земаља света а који се баве међународном трговином. Факултет је постао центар за земље у транзицији у области обука UNCTAD-а, и по том основу 2012, 2014, 2016. и 2018. године био домаћин одржаних регионалних курсева UNCTAD-а.

– Претходне конференције –

Током протеклих година Факултет је организовао и више великих међународних конференција. Већ 2001. у сарадњи са Научним друштвом економиста организована је конференција на тему транзиције и приватизације у Србији, затим, 2003. Друга конференција ASECU, а 2004. Осма конференција Европске асоцијације за компаративне економске студије (EACES). Наредне годинe одржана је проширена економска радионица о приватизацији у Србији у сарадњи са EACES-ом. Године 2011. је организована још једна EACES конференција, а после тога и 2015. Исте године одржана је и пета ASECU конференција на Авали.

Поводом 70 година Економског факултета, 2007. организована је конференција под називом «Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics» са више од 200 учесника из 52 земље. Године 2009. одржана је важна међународна конференција на тему глобалне кризе «Economic Policy and Global Recession», а 2012. године, поводом јубилеја за 75 година постојања Факултета, одржана је конференција са темом «From Global Crisis to Economic Growth – Which Way to Take?» као и Трећа регионална конференција Европске академије за маркетинг (EMAS-SEE). Осамдесет година постојања Факултета обележено је 2017. године међународном конференцијом на тему «Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth» на којој је преко 200 учесника изложило својe радове.

У септембру 2014. године je одржана међународна конференција THE ECONOMIC CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE FIRST WORLD WAR.

Фондација за развој економске науке (ФРЕН) организовала је септембра 2016. године конференцију на тему «Place branding, marketing and food». Ова конференција имала је за циљ истраживање улоге и утицаја хране у маркетингу и брендирању, кумулирајући научне доприносе и искуства научника из различитих области, од менаџмента и маркетинга до економије, социологије и антропологије.

Економски факултет у Београду је био организатор XXXVIII и XLV Интернационалног симпозијума о операционим истраживањима – SYM-OP-IS  2011 и SYM-OP-IS  2018 који су одржани 4-7. октобра 2011. и 16-19. септембра 2018. године. SYM-OP-IS је интернационални симпозијум који традиционално окупља операционе истраживаче са циљем да се на формалан и неформалан начин сагледају и саопште резултати теоријских и практичних истраживања и у директном контакту размене информације од интереса за операциона истраживања.