SLIKA EKOF SAJT

ЛОНЧАР ДР ДРАГАН

Кабинет:605

Телефон:3021075

Време пријема:уторак 11.30 - 13.30

Имејл:dragan.loncar@ekof.bg.ac.rs

Рођен у Београду, где је завршио основну школу и Девету београдску гимназију. Дипломирао на Економском факултету 2001. године. Исте године од стране Ректората Универзитета у Београду проглашен за студента генерације Економског факултета у Београду. Као стипендиста Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. године завршио магистарске студије из области менаџмента на University of Cambridge (Judge Business School) у Великој Британији. Докторирао 2007. године на Економском факултету у Београду. Као стипендиста Fulbright Foundation, 2009. године завршио постдокторске истраживачке студије, из области финансијског менаџмента, на University of Chicago (Booth Business School). Носилац престижне CFA лиценце из области финансија.

Редовни професор Економског факултета у Београду на предметима Стратегијски менаџмент, Менаџмент пројеката и Менаџмент ризика на основним студијама, Пословна стратегија  и Пословна анализа и бизнис план на мастер студијама, као и Методологија научног истраживања, Економика стратегије и Корпоративно управљање на докторским студијама. Продекан за наставу и сарадњу са привредом Економског факултета у мандатном периоду 2021-2024. У периоду 2012-2015 био продекан за финансије, а у периоду 2015-2021 продекан за сарадњу са привредом.

Аутор или коаутор већег броја научних и стручних радова (више објављених радова на SSCI листи), као и значајног броја саопштења на међународним и домаћим научним конференцијама. Коаутор уџбеника Менаџмент и стратегија и Менаџмент помоћу пројеката. Области интересовања: стратешко планирање, управљање пројектима, корпоративне финансије, управљање ризицима и заштита конкуренције.

Члан више академских и професионалних тела у земљи и иностранству (Савез економиста Србије, US Academy of Management, CFA Institute, European Association of Competition Economists, Cambridge Alumni, Fulbright Alumni).

Радио као консултант на пројектима већег броја домаћих и иностраних компанија (NIS, OMV, Lafarge, VIP Mobile, Knjaz Miloš, Novonordisk, Nectar, KWS, Coca Cola, Roche, Victoria Group, Frikom, JTI, Keprom, Philip Morris, DHL, Carnex и др.) и институција (World Bank, UNDP, USAID, GIZ…). Члан Надзорног одбора компаније Metalac, члан Управног одбора и Комитета за ревизију Intesa Bank и председник Комитета за ревизију Wiener Stadtische. Оснивач консултантске куће Peterhof Consulting.

 

Одабране референце

Humphreys J. H., Loncar D., Atinc G., Hayek M., Novicevic M. M. (2020): An Integrated Framework of Market and Nonmarket Strategies for Demoralized Transition Economies, Journal of East European Management Studies, Vol. 25 (1), p. 84-104.

Милошевић И., Марић С., Лончар Д. (2020): Defeating the Toxic Boss: The Nature of Toxic Leadership and the Role of Followers, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol 27, No. 2, p. 117-137.

Bogojevic M., Miketic N., Aligrudic S., Medjedovic R., Loncar D. i Bulatovic A. (2020): Differences between impact of biological therapy and impact of conventional treatment on productivity and quality of life in patients with rheumatoid arthritis, Annals of the Rheumatic Diseases, No. 79, Suppl. 1, p. 1433, Meeting Abstract.

Кастратовић Р., Лончар Д., Милошевић С. (2019): Market concentration and profitability: the empirical evidence from Serbian manufacturing industry, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, UDK:3:330(08), ISSN: 1331-8004, ISSN online: 1846-7520, Vol. 37, No. 1, p. 213-233.

Thomas C.H., Roberts F., Novicevic M., Ammeter A.P., Loncar D. (2018): Familiarity and Fluid Team Performance: Leadership and HRM Implications, In book: Research in Personnel and Human Resources Management, DOI: 10.1108/S0742-730120180000036005, Emerald, Publishing Limited.

Лончар Д., Миловановић И., Ракић Б. и Рађеновић Т. (2017): Compound Real Options Valuation of Renewable Energy Projects: The Case of a Wind Farm in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 75, August 2017, стр. 354-367.

Лончар, Д. и Будић, Д. (2016): Institutional Work Blending Commercial and Social Entrepreneurship: Djordje Weifert and the Formation of Banking Associations during Early Serbian Industrialization, Proceedings, International Scientific Conference The Economic Causes and Consequences of the First World War, str. 315-339.

Лончар Д., Ђорђевић А., Лазић М., Милошевић С., Рајић В. (2016): Interplay between market concentration and competitive dynamics in the banking sector: Evidence from Serbia, Croatia, Romania and Czech Republic, Економика предузећа, September-October 2016, стр. 332-347, ISSN 0353-443X.

Лончар Д. и Цицмил С. (2015): The complexity of ’go/no-go’ decision making in biotechnology R&D projects: insights from an empirical study, Acta Oeconomica Universitatis Selye, Vol. 1, No. 4, стр. 64-75.

Humphreys J., Лончар Д., Новићевић М. и Roberts F. (2013): Differentiating Foothold Attacks from Feints: A Practical Yet Theory-Based Framework for Competitive Moves, Management Decision, Vol. 51, No. 9, стр. 1821-1838, ISSN: 0025-1747.

Рајић В., Кочовић Ј., Лончар Д. и Ракоњац-Антић Т. (2012): Testing Population Variance in Case of One Sample and the Difference of Variances in Case of Two Samples: Example of Wage and Pension Data Sets in Serbia, Economic Modelling, No. 29, 610-613.

Рајић, В. и Лончар, Д. (2011): One-Sided Confidence Intervals for Population Variances of Skewed Distributions, Journal of Statistical Planning and Inference, 141: 1667-1672.

Ђуричин Д., Лончар Д. (2020): Shaping the Future Serbia’s Economy: The New Growth Model and Economic Policy Platform, Ekonomika preduzeća, January-February, strane 1-23, UDC 65, ISSN 0353-443X.

Лончар, Д. и Каличанин, Ђ. (2013): Integrated methodological framework for formulation and implementation of local development strategy, Proceedings, International scientific conference Local economic and infrastructure development of SEE in the context of EU accession, Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of Social Sciences, Volume 3, strane 155-170.

Лончар, Д. (2011): Strategic Importance of Fundamental R&D Orientation for Pharmaceutical Companies in Eastern Europe – The Insights from Pliva’s Case, Strategic Management: International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 16, No. 1, стране 43-49.

Лончар, Д., Новак, Ц. & Цицмил, С. (2009): Global recession and sustainable development: The case of microfinance industry in Eastern Europe, International Scientific Conference „Economic Policy and Global Recession“, Faculty of Economics Belgrade, Volume 2, September 2009, стране 59-69.

Обавештења