ИЛИЋ ДР МИРЈАНА

Kabinet:410

Telefon:3021170

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:mirjana.ilic@ekof.bg.ac.rs

Предмети

Математика
Дискретна математика
Mathematics, LSE

Библиографија

Радови у часописима

A note on an alternative Gentzenization of   $RW_+^\circ$, Mathematical Logic Quarterly, (2021), doi:10.1002/malq.202000086

A cut-elimination proof in positive relevant logic with necessity, Studia Logica, (2020), doi.org/10.1007/s11225-020-09920-3

A note on the system GRW with the intensional contraction ruleLogic Journal of IGPL, (2020), (коаутор  Б. Боричић), (2021). 29(3), pp. 333-339, doi.10.1093/jigpal/jzaa002

An alternative Gentzenization of  $RW_+^\circ$, Mathematical Logic Quarterly,   (2016), 62 (6), pp. 465—480.

A natural deduction and its corresponding sequent calculus for positive contraction-less relevant logics, Reports on Mathematical logic, (2017), 52, pp. 93–124.

A cut-free sequent calculus for relevant logic RWLogic Journal of IGPL, (2014), 22(4), pp. 673-695. (коаутор  Б. Боричић)

An alternative normalization of the implicative fragment of classical logic, Studia Logica,  (2015), 103(2), pp. 413-446. (коаутор  Б. Боричић)

The proof—theoretical analysis of contraction—less relevant logic, Bulletin of the international mathematical virtual institute,  (2016) 6, pp. 1-11.

An alternative natural deduction for the intuitionistic  propositional logic, Bulletin of the Section of Logic,  Department of Logic, University of Lodz, (2016), 45(1/1), pp. 33–51.

Cut elimination and decidability for classical Lambek logic, Journal of Logic and Computation,  (2008), 18(1),  pp. 171-199.

Theorem provers for substructural logics, Publications de L’Institut Mathematique, (2007),  82(96),   pp. 55-78.

 

Неки важнији остали радови

О првом изводу функције кроз примере, Тангента, Друштво математичата Србије, Београд, 85/1, (2016)

Настава математике на Економском факултету у Београду, од оснивања до данас, Настава математика, Друштво математичата Србије, Београд,  ISSN 0351-4463, том 60, свеска 1-2, (2015) стр. 40–47.

Бројни системи са основом мањом од 10, као један тип новог корисног задатка, у нижим разредима основне школе, Настава математике, Друштво математичата Србије, Београд,  ISSN 0351-4463, том 59, свеска 3, (2014), стр. 25-31.

Substructural logics admitting cut elimination,  International Congress of Mathematicians, 2006, abstract, www.icm2006.org (коаутор  М. Капетановић)

A tableau based theorem prover for BCK logic, Proceedings of XIV Conference on Applied Mathematics PRIM’2000, 2001, pp. 26-30 (коаутор  М. Капетановић)

Аутоматско доказивање теорема за предикатску логику без контракције, Зборник апстраката X конгреса математичара Југославије, (2000), стр. 14 (коаутор М. Капетановић)

Саопштења на конференцијама

On sequent calculi proofs in relevant logics, International workshop on Structures and Deduction, (2019), Dortmund, Germany

A sequent calculus for positive relevant logic with necessity, Conference on Mathematical Logic, (2018), Niteroi, Brazil

A normalizing system of natural deduction for relevant logic, Logic Colloquium, (2017), Stockholm, Sweden

A natural deduction system for positive contractionless relevant logic,  Colloquium Logicum, (2016), Hamburg, Germany

Sequent calculi for contraction–less relevant logics, JAIST Logic Workshop Series (2015),  Constructivism and Computability, Kanazawa, Japan

Is t really needed in formulating sequent calculi for relevant logics?,  Colloquium Logicum (2014),  Neubiberg, Munich, Germany

Problems in formulating the consecution calsulus of the contraction-less relevant logics, Second International Conference Logic and Applications (2013), Dubrovnik, Croatia

Sequents of sequent systems for relevant logics, European Women in Mathematics 2011, Bellaterra, Barcelona, Spain

Substructural logics admitting cut elimination, International congress of mathematicians 2006, Madrid,  Spain

Аутоматско доказивање теорема за предикатску логику без контракције,  10. конгрес математичара Југославије 2000, Београд

A tableau based theorem prover for BCK logic, XIV Conference on Applied Mathematics PRIM’2000, Будва, Црна Гора

Књиге и збирке задатака

Математика, уџбеник, Економски факултат, Београд(коаутор са Б. Боричић и М. Ивовић)

Збирка задатака из математике, Економски факултет, Београд, (коаутор са Б. Боричић, М. Ивовић, Д. Аздејковић и Ј. Станојевић)

Пројекти

Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству, Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Download