1

Формула успеха иновације у shopper маркетингу и истраживању понашања купаца

Одржано је гостујуће предавање Александра Великића, генералног директора компаније EyeSee на тему „Формула успеха – Иновације у shopper маркетингу и истраживању понашања купаца“, у склопу предмета Трговински маркетинг и менаџмент продаје.

 
У време кризних ситуација рађају се нове иновације. Традиционални сектори ,,тону“ у тржишној игри, а они склони иновацијама успевају, зато је пандемија подстакла развој е-трговине.

 
,,Мрежа људи је један од кључева успеха. Стицање познанстава у току студија и касније ми је помогло да проширимо наш тим који је бројао 5-6 људи у почетку. Када водите компанију морате да имате мрежу спољних сарадника, па су се многи појединци повезали са мном, како би радили и развијали се“ објаснио је тренутку ситуацију Великић.

 
Традиционални приступи истраживању више не задовољавају брзе и комплексне захтеве тржишта попут упитника, фокус групе, телефонских интервјуа и сл. који имају ефикасност од 50-60%. Традиционални приступи су супротност у односу на оно како се људи понашају у току куповине. Купци проводе неколико секунди испред производа, скенирају их у делићу секунде и у 95% случајева одлучују подсвесно шта ће купити. EyeSee је пре 8 година почео да користи методе које испитују подсвест потрошача попут eye-tracking, facial coding i virtual shopping технологија.

 
,,Eye-tracking метода је праћење погледа испитаника у циљу закључивања да ли је особа приметила ваш производ на полици, вашу рекламу и за које време. Facial coding анализом фацијалних експресија утврђује се коју емоцију потрошач испољава док посматра производ и користи се за онлајн садржаје. Virtual shopping у дигиталном окружењу креира цео продајни раф одређене категорије, са истим нивоом слободе и динамике као у реалној продавници“ појаснио је Великић.
Једна метода сама не може да да целокупан одговор и свака представља засебну причу. Нема јединственог алата за сваку ситуацију, али комбинација нових метода са традиционалним даје одговор на захтеве модерног тржишта.