nova akreditacija sajt 26.02-01

Економски факултет УБ добио EFMD међународну акредитацију

EFMD

Поштоване колегинице и колеге,

Са великим задовољством обавештавамо да је Економски факултет Универзитета у Београду, добио престижну међународну EFMD акредитацију свог програма основних студија, од стране Европске фондација за развој менаџмента (EFMD – European Foundation for Management Development) – међународно признате агенције која проводи поступке акредитације високошколских установа и студијских програма у области економије и менаџмента. Тиме је наш Факултет постао први и једини у Србији и један од малобројних факултета у југоисточној Европи, чије студије поседују међународно релевантну програмску акредитацију из области економије и менаџмента. Овим је наш Факултет постао и део клуба најбољих светских високошколских установа из области економије и бизниса, које поседују неку од EFMD акредитација.

Добијање ове међународно признате акредитације представља потврду пуне усклађености нашег студијског програма, начина организације и реализације наставе и других пратећих активности, са најбољом међународном праксом која се примењује на престижним светским универзитетима. EFMD програмска акредитација представља и додатни сигнал квалитета наших дипломаца послодавцима у земљи и иностранству, а представљаће и допринос унапређењу међународне видљивости нашег Факултета и Универзитета у Београду.

Економски факултет УБ је у процес припрема за међународну акредитацију свог јединственог четворогодишњег програма основних студија Економија, пословно управљање и статистика (са фокусом на модул: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање) ушао 2019. године. У процесу стицања међународне акредитације, анализиран је институционални оквир за пословање Економског факултета, структура студијског програма и предмета, дизајн исхода студирања, начин реализације наставе, квалитет уџбеничке литературе, ригорозност система испитивања, научноистраживачке перформансе наставника, као и ефикасност система обезбеђења квалитета. У том процесу, од нашег Факултета је очекивано да демонстрира усклађеност са строгим принципима академске изврсности, практичну променљивост, међународну упоредивост и релевантност знања и вештина које студенти стичу, као и посвећеност развоју склоности студената ка етичком и одрживом пословању. У процесу припрема за међународну акредитацију учествовало је преко 40 наставника, сарадника и запослених на нашем Факултету, као и преко 20 алумниста, представника послодаваца и студената.

Стицањем релевантне међународне акредитације, наш Факултет је успешно завршио прву фазу снажне интернационализације својих активности, која је поред међународне EFMD академске акредитације, обухватила покретање два double degree програма основних студија на енглеском језику у аранжману са Универзитетом у Лондону (носилац–LSE), акредитовање шест међународних мастер програма на енглеском језику, добијање међународне професионалне ACCA акредитације и ослобођење наших дипломаца од чак 7 ACCA испита у поступку стицања овог професионалног звања, те увођење преведене иностране уџбеничке литературе у наставу на готово 30 предмета.

У наредној фази, наш Факултет ће бити посвећен даљем ширењу портфолија међународних акредитација, јачању капацитета за успешну реализацију домаћих и међународних студијских програма, укључивању већег броја гостујућих иностраних професора у наставне и истраживачке активности, повећању броја иностраних студената и институционализацији наставне и научне сарадње са најбољим факултетима из економије и бизниса у Европи и шире.

Чињеница да је наш ЕКОФ први добио праву међународну акредитацију, представља још једну илустрацију и образложења нашег мотоа. Настављамо даље – за добробит наших студената и заједнице у којој живимо.

Срдачно,
Ваш ЕКОФ