fotografija

ДОКИЋ АЛЕКСА

Кабинет:710

Телефон:

Време пријема:договор о термину консултација путем мејла, у складу са обавезама студента

Имејл:aleksa.dokic@ekof.bg.ac.rs

Алекса Докић рођен је у Београду 4. октобра 1992. године, где је завршио основну школу и IX гимназију „Михајло Петровић Алас“ као носилац Вукове дипломе. Економски факултет у Београду уписао је 2011. године, а дипломирао у јуну 2015. године као најбољи студент смера Трговински менаџмент и маркетинг, са просечном оценом 9,73 / 10,00. Звање мастера из области Oдрживог управљања ресурсима (M.Sc. in Sustainable Resource Management) стекао је 2017. године на престижном Техничком универзитету у Минхену (Technische Universität München – TUM), са просечном оценом 1,3/1,0, чиме се сврстао у 6% најбољих студената овог факултета. Паралелно са овим, школске 2016/17 уписује и мастер програм Пословно управљање – Трговина: менаџмент продаје и ланца снабдевања на Економском факултету у Београду, где је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 10,0 / 10,0. Другу мастер тезу је одбранио 2019. године, када и уписује докторске студије на истом факултету. Тренутно је ангажован на изради докторске дисертације, са просечном оценом студирања 10,0/10,0 на студијском програму Пословно управљање.

 

Током студија био је добитник многобројних награда и стипендија. Био је стипендиста Фонда за младе таленте „Доситеј Обрадовић“, Скупштине града Београда, програма за стипендирање иностраних студената у Немачкој Владе Баварске, а добитник је и Sasakawa стипендије и Sylff Research Grant стипендије. Поред наведеног, био је учесник многобројних домаћих и међународних конференција и семинара. Аутор је великог броја монографија и научних чланака из области електронске трговине и набавке, омниканалне продаје, вишекритеријумског моделирања у малопродаји и управљања ланцем снабдевања. Рецензирао је велики број радова у часописима попут Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, Journal of Family Business Management и International Journal of Emerging Markets.

 

Изводи наставу на предметима Канали маркетинга, Трговински менаџмент, Трговински маркетинг и менаџмент продаје, Менаџмент односа са купцима и Електронска трговина. На B.Sc. London School of Economics програму учествује у извођенју наставе на предметима: Principles of Marketing, Core Management Concepts, Strategy, Management and Innovation of E-business и Information System Management.

 

Члан је Савета Економског факултета, Комисије за самовредновање и Дисциплинске комисије и тренутно обавља функцију секретара Катедре за пословну економију и менаџмент. Као консултант je учествовао на великом броју домаћих и међународних пројеката. Члан је Српског удружења за маркетинг и Српске асоцијације менаџера. Члан је Управног одбора Удружења љубитеља Саве и Дунава – Ада Међица и Управног одбора ASECU Youth организације.

 

Преглед најважнијих публикација:

 

 • Petković, G., Užar, D. and Dokić, A. (2022), „Fraud Vulnerability in the Organic Food Supply Chain in Serbia: Analysis of Farmers, Packagers, Importers and Retailers“, Soucie, S. and Peštek, A. (Ed.) Counterfeiting and Fraud in Supply Chains, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 73-90. https://doi.org/10.1108/978-1-80117-574-620221004 (М14)
 • Dokić, A., Stamenković, M., & Stojković, D. (2023). Multiple channel strategy selection: A roadmap perspective for brick-and-click retailers. Electronic Commerce Research and Applications, 57, 101234. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101234 (М22)
 • Stojković, D., Dokić, A., Vlacic, B. and Silva, S.C.e. (2021), „Toward the inter-channel synergy renaissance in emerging markets: evidence from adding clicks to bricks in Serbia“, International Journal of Emerging Markets, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2020-1166 (M21)
 • Petković, G., Dokić, A., Vasić, V. (2021). How Does Organisational ICT Implementation Affect E-Commerce Potential? Empirical Evidence from Serbia. Management:Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. https://doi.org/10.7595/management.fon.2021.0037  (M24)
 • Petković, G., Bogetić, Z., Stojković, D., & Dokić, A. (2020). Sustainable supplier evaluation: From a theoretical concept to a strategic and operational asset in sustainable supply chain management. Ekonomika Preduzeca, 68(3–4), 180–200. https://doi.org/10.5937/ekopre2004180p (M24)
 • Dokić, A., Užar, D., Petković, G., & Stojković, D. (2020). Impact of commercial and investment activities in agriculture on local development. Economics of Agriculture, 67(2), 569–584. https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002569D (M24)
 • Petković, G., Bogetić, Z., Stojković, D., Dokić, A. (2020). Trade policy measures for strengthening global value chains and local supply chains in the period of COVID-19 pandemic. Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, pp. 1-14, ISBN 978-953-346-149-6 (M33)
 • Bogetić, Z., Petković, G., Stojković, D., Dokić, A. (2021). Efficient B2B account-based-marketing response for Covid-19 time and beyond. Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, pp. 101-116, ISBN 978-953-346-168-7 (M33)
 • Stojković, D., Dokić, A., Silva, S., Vlacic, B. (2020), Striving for Cross-channel Synergy: A Study of SMEs in Transition Economy. Proceedings of the European Marketing Academy, 49th Annual EMAC Conference, Budapest, Hungary (M33)
 • Dokić, A., Stamenković, S., Stojković, D. (2021). Maloprodaja i operaciona istraživanja: Istraživačke perspektive. XLVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima (SYM-OP-IS 2021), pp.433-438, 20.-23. September, Banja Koviljača, Serbia (M33)
 • Stamenković, M., Dokić, A., Stojković, D. (2021). Multiple-channel Strategy Selection: A Novel Application of Dominance-based Rough Set Approach. 31st European Conference on Operational Research, Athens, 256. (M34)
 • Stamenković, M., Stojković, D., & Dokić A. (2022). Attribute Significance Index: A New Take on the Managerial Aspects of Dominance-Based Rough Set Approach. 32nd EURO Conference, 58-59 (M34).
 • Stojković, D., Dokić, A. (2021) Elektronska trgovina u Republici Srbiji, CID Ekonomskog fakulteta, Beograd, ISBN 978-86-403-1713-9 (M42)
 • Bogetić, Z., Dokić, A. (2020). Višeslojno mapiranje dobavljača kao instrument ostvarenja i implementacije održivog lanca snabdevanja. Ekonomska politika i razvoj ‒ tematski zbornik, CID ‒ Ekonomski fakultet, Belgrade, pp. 167‒197. ISBN: 978-86-403-1668-2 (M44)
 • Dokić, A., & Stojković, D. (2020). Elektronska nabavka kao poslovni koncept sa strateškim i operativnim implikacijama po trgovinsko poslovanje (Electronic procurement as a business concept with strategic and operational implications on modern trade). Ekonomske Ideje i Praksa, 36, 31–51. (M51)
 • Stojković, D., Manić, E., Bogetić, Z., Dokić, A. (2018). Regional Retail Sector Development in Serbia – Key Performance and Development Indicators’ Gap. Economic Themes, 56(3), 335–356. DOI: 10.2478/ethemes-2018-0020 (M51)
 • Bogetić, Z., Stojković, D., Dokić, A. (2021). Značaj digitalizacije nabavke u ostvarivanju višekanalne maloprodajne izvrsnosti, Marketing, 52(3) (M51)
 • Petković, G., Dokić, A., Bogetić, Z., & Stojković, D. (2020). The Effects of Covid-19 Pandemics on Changes in Shopping Behavior across Different Market Segments, Journal of Service, Innovation and Sustainable Development, 1(1-2)1, 69-86, DOI: 10.33168/SISD.2020.0105 (M53)
 • Stojković, D., Bogetić, Z., Dokić, A (2021). Trgovačke prakse: zakonska regulativa i uticaj na odnose unutar lanca snabdevanja prehrambenim proizvodima. In: Ekonomska politika u Srbiji i svetu u 2021: u susret globalnim šokovima i rastućoj neizvesnosti. Ekonomski fakultet, Belgrade, pp. 127-143. ISBN 978-86-403-1681-1 (M63)

Обавештења

Download