Moja slika najnovija(2)

БОГИЋЕВИЋ МИЛИКИЋ ДР БИЉАНА

Кабинет:436 (IV sprat)

Телефон:+381698066322

Време пријема:u maju i junu prema posebnom rasporedu, 17.05.2024. neće biti prijema studenata

Имејл:biljana.bogicevic@ekof.bg.ac.rs

Рођена je у Београду, где је завршила основну (ОШ „Јосиф Панчић“, ученик генерације) и средњу школу (V београдска гимназија, природно-математички смер, и III београдска гимназија, молекуларна биологија и биохемија, 5/5). Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду (BSci in Economics), на смеру Финансије, банкарство и осигурање (9,51/10). Прву магистратуру (MSci in Economics) је стекла на истом факултету (10/10), а другу (MPhil in Management) на Универзитету у Кембриџу (Clare College), Велика Британија. Докторирала (PhD in Economics) je  на Економском факултету у Београду. Од дипломирања била је запослена на Економском институту у Београду (и компанији Deloitte Touche), а затим и на Економском факултету у Београду.

Изводи наставу на предметима:

  • Организација предузећа, Основи организације, Менаџмент људских ресурса (на основним академским студијама на српском језику),
  • Core Management Concepts,   Business and Management in a Global Context  Strategy,   Organization Theory – an Interdisciplinary approach и Management and Innovation of E-business (на основним академским студијама на енглеском језику у сарадњи са Универзитетом у Лондону и The London School of Economics and Political Science – LSE),
  • Организациона теорија и дизајн, Организационо понашање, Стратегијски менаџмент људских ресурса, Интернационални менаџмент људских ресурса (на дипломским академским студијама на српском језику),
  • Оrganization & Management (на међународном мастер програму International Master in Business Informatics – IMBI) и
  • Организациона теорија, Oрганизационо понашање и  Методи и технике научног истраживања и анализе у менаџменту (на докторским студијама).

Добитница је бројних награда и стипендија: Sasakawa стипендија, Soros/Chevening стипендија, стипендија за посебно надарене студенте Фонда за таленте РС, стипендија Credibel школе (Београдска отворена школа – БОШ); награда Привредне коморе за најбољу докторску дисертацију; награда Министарства за науку РС за научно-истраживачки рад; The Best International Paper Award зa 2008-2009. годину од стране Academy of Management (САД) за коауторски рад под називом “Cracking the fortune cookies: Influencing factors in career sucu subotu cess across 11 countries”; исти рад је номинован у најбоља три рада за награду Carolyn Dexter Award; Wiley`s recognition for the top downloaded paper in 2018/2019, годишње награде за научни рад Економског факултета Универзитета у Београду (2021, 2022).

Изводила је наставу у оквиру интернационалних летњих школа – International Summer School Alpen Adria (у сарадњи са Wirtschaftsuniversität Wien – WU, Аустрија, 2006) и International Summer School Danubia (у сарадњи са Wirtschaftsuniversität Wien – WU, Аустрија, 2007, 2009, 2010), међународном мастер програму Graduate Business Program MBA у сарадњи са Texas A&M University, USA (2011-2013), била је члан Научног већа и координатор међународног мастер програма Exécutive Master d’Economie d’Entreprise у сарадњи са француском пословном школом HEC Paris – Haute Ecole Commerciale (2004-2012), руководилац специјалистичког курса из области МЉР-а и изводила је наставу  на Војној академији у Београду, Економском факултету у Вуковару, Алтернативној академској образовној мрежи, Београдској отвореној школи и на мастер академским студијама на Факултету организационих наука Универзитета у Београду (2022).

Објавила је више од 140 радова (књига, поглавља у монографијама, чланака) из области организације, јавног менаџмента, менаџмента и менаџмента људских ресурса. Коуредник је часописа „Economic Annals“, рецензент бројних научних часописа и члан бројних научних асоцијација и удружења. У току каријере радила је на изради бројних стратешких докумената и законских прописа, учествовала у изградњи институционалне инфраструктуре за развој малих и средњих предузећа у РС, реформским процесима приватизације и регистрације привредних субјеката и оснивања Агенције за привредне регистре, система социјалне заштите и финансијске подршке породицама са децом, запошљавања, државно-службеничког система у Републици Србији (МДУЛС, СУК), Министарству унутрашњих послова РС и Пореској управи РС, као рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа Републике Србије у пољу друштвено-хуманистичких наука, као члан конкурсних комисија за избор државних службеника на положају у органима државне управе РС, као економски саветник у Савету за регулаторну реформу РС  за оцену економских ефеката предложених закона,  као истраживач (категорија „А“) на научно-истраживачким пројектима финансираним од стране надлежног министарства за науку РС, као консултант за велики број компанија (Телеком, НИС, Народна банка Србије, Делта М, Делта Спорт, ФК Партизан, Таркет, МК Комерц, Зекстра, Меркатор, Апотекарска установа Београд, Синтелон, Еуропен, Пекабета, Ц-маркет, Југохемија, WISSOL, Ваљевска пекара, Валорпласт, Зорка Шабац, Крмиво продукт, Прокупац, РК Југоцентар,…) и као саветник на пројектима финансираним од стране међународних организација (Светска банка, UNDP, USAID, Европска агенција за реконструкцију, Save the Children, IMG, EU Delegation, OEBS, SIDA, OECD, OSCE, DCAF, GIZ, ЕU IPA пројекти, Шведска полиција, Савет Европе).

 

Обавештења

Prolećni semestar školske 2023/2024. godine

OAS

1) ORGANIZACIJA PREDUZEĆA: Vežbe počinju 1.03.2024.

                 VEŽBE: petkom u 8:30h u A5 (MEN) i u 10:15h u A4 (TMM – neparni).

2) OSNOVI ORGANIZACIJE: 

                  PREDAVANJA: četvrtkom 10-12h u sl. 29.

Ispitni rokovi u školskoj 2023/2024. godini

OAS

1) MLJR:  4.06, 26.06, 5.09. i 18.09.

2) ORGANIZACIJA PREDUZEĆA: 15.06, 11.07, 5.09. i 18.09.

3) OSNOVI ORGANIZACIJE: 15.06, 11.07, 5.09. i 18.09.

MAS

4) SMLJR: 7.06.2024., 8.07.2024. i 5.09.2024.

5) IMLJR1.06.2024., 22.06.2024. i 21.08.2024.

6) ORGANIZACIONO PONAŠANJE: 17.06.2024., 8.07.2024. i 5.09.2024.

7) ORGANIZACIONA TEORIJA I DIZAJN:  11.06.2024., 2.07.2024. i 30.08.2024.

Download