Библиотека

О библиотеци: Библиотека Економског факултета формирана је 1937. године, одмах по оснивању Економско-комерцијалне високе школе 1937. године.

Данас је библиотека Економског факултета у Београду највећа такве врсте у земљи. Располаже  фондом од преко 57.500 библиотечких јединица монографских и серијских публикација. Фонд се континуирано попуњава најквалитетнијим и најновијим публикацијама из области друштвено-економских наука

Библиотеку сачињавају: централна просторија са рачунарима и читаоничким местима (40 места + 7 места са рачунарима), приручна библиотека са читаоницом (90 места), читаоница (60 места) и магацин књига.

РАДНО ВРЕМЕ:

Библиотека 8-1600 сваког радног дана

Читаоница у приземљу  8-2100 сваког дана

Руководилац библиотеке:  Оливера Јевтић olivera.jevtic@ekof.bg.ac.rs

Библиотекарка: Марина Лечеи marina.milosevic@ekof.bg.ac.rs

ПРЕТРАЖИВАЊЕ:

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

УЗАЈАМНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ

ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИСИ И БАЗЕ ПОДАТАКА КОБСОН

Помоћ:

Презентација – коришћење библиотечких ресурса (Cobiss, e-teze, KoBSON, Zotero, Google Scholar).