Untitled

Atlantic – модел модерног дистрибутивног пословања

Одржано је гостујуће предавање Драгомира Костића, генералног директора Atlantic Brands, Atlantic Grupa, на темуAtlantic – модел модерног дистрибутивног пословања“, у склопу наставе на предмету Канали маркетинга.

Atlantic Grupa у свом пословању има више производних компанија и дистрибуцију на територији бивше Југославије, као и у Аустрији и на тржишту Русије.

,,Мала радња губи значај на малопродајном тржишту у Србији, док се већи објекти из године у годину повећавају, јер долази до тржишне концентрације и нестајања малих трговаца. Atlantic Brands покрива дистрибуцијом око 12.500 продајних места, од чега у 9.500 продајних места робу директно возимо у продајно место, а око 3.000 радњи третирамо као индиректно дистрибутивно место“ истакао је Костић.

Портфолио обухвата добро познате брендове: Соко Штарк, Гранд кафу, Бонито кафу, Аргету, Цедевиту, Донат и друге из сегмента хране, пића, кућне хемије и козметике. Дистрибуција је организована кроз четири центра у Београду, Новом Саду, Чачку и Нишу, са укупно 680 запослених, од чега је већина запослена управо у сегменту логистике.

Сваки од брендова поседује сопствену тржишну стратегију, која подразумева планирање промоција, планирање залиха, продаје, снабдевања тржишта робом и сл. Целокупна организација се састоји од неколико значајних сектора: дистрибуција, управљање робним маркама, логистика и набавка, финансије, план и анализа. Производи се на тржиште пласирају кроз малопродајни канал (95%) и HoReCa канал (5%).

„Србија још увек није достигла степен тржишне концентрације карактеристичан за западне земље. То је последица релативно ниске куповне моћи, па велики продавци још увек нису у потпуности мотивисани да наступе на српском тржишту, али очекујемо промену у наредних неколико година“, објаснио је Костић. Он је додао да је у кратком периоду Лидл заузео значајно тржишно учешће и очекивања су да ће достићи око 8-9% у овој години и то са релативно непознатим брендовима, али квалитетом, што потрошач препознаје.