Прeузимaњe угoвoрa зa студeнтски крeдит зa шкoлску 2022/2023. гoдину

18.05.2023

Студенти којима је у школској 2022/2023 години први пут одобрен студентски кредит свој примерак уговора могу преузети у канцеларији 133 од 10 до 13 часова.