Јавни позив свим студентским организацијама

21.03.2024

На основу Закона о студентском организовању позивају се представници студентских организација да предају захтев за регистровање студенстких организација. Регистровање  организација се врши ради исправне процедуре спровођења избора. Комисија ће заседати у понедељак у 9:30ч. Неопходно је предати одлуку о законском заступнику у Агенцији за привредне регистре и  статут удружења. Документацију је потребно предати до 25.03. до 9:00ч у коверти са назнаком да је за „Комисију за регистровање студентских организација“.

Чланови комисије су:

проф. др Саша Ранђеловић, председник комисије

Зоран Шошкић, секретар факултета, члан

Милица Гроздановић, студент продекан, члан

Правик Лука, члан студентског парламента, члан

Бошко Петровић, члан студентког парламента, члан.