Септембар 2021. – oбавештење о пријави и одјави испита

16.07.2021

СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009. И МЛАЂИ пријављују испите искључиво електронским путем преко сајта факултета http://sservis.ekof.bg.ac.rs/ почев  oд  02. августа 2021. године. Редовна пријава за ове студенте, није могућа маилом.

Водите рачуна о следећим правилима:

  1. Испит се може пријавити и одјавити најкасније до 2 радна дана пре утврђеног термина за одржавање испита (не рачуна се викенд и дан испита, сервис не препознаје празнике као нерадне дане, већ само викенд). Детаљна упутства налазе се на следећој адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/sic/ – део Пријава и одјава испита.
  2. Уколико има обавезу плаћања студент мора имати потребна средства на финансијској картици у тренутку пријаве. Уплату извршити најкасније пет радних дана пре термина испита (не рачуна се дан одржавања испита као ни викенд) уз позив на лични број.
  3. Уколико истекне рок за пријаву преко студентског сервиса испит је могуће пријавити накнадном пријавом уз доказ о уплати 1619,00 дин. по испиту. Уплате се врше на жиро рачун факултета, позив на број 101, (неће се примати уплатнице са личним позивом на број), сврха уплате: накнадна пријава испита. Потребно је доказ о извршеној уплати донети у канцеларију 132, искључиво од 10 до 13 сати до последњег дана пре термина одржавања испита.
  4. Неизлазак на испит који није одјављен у дефинисаном року подразумева задуживање финансијске картице студента за 323,00 дин., као и губљење права на једну бесплатну пријаву. Задуживање се врши приликом уноса резултата на основу извештаја са испита.

ГЕНЕРАЦИЈЕ 2005 И СТАРИЈЕ испите пријављују папирном пријавом од  01. до 10. јула 2021. године. Пријаву читко попунити и убацити у сандучић у приземљу Факултета (поред скриптарнице). Уплату за полагање испита више од три пута, као и уплате студената генерација 2005. и старије, којима је истекао апсолвентски стаж,у износу од 1619,00 динара,  извршити на рачун Факултета број: 840-1109666-73, позив на број 101. Уплатницу предати уз папирну пријаву. Испит се може одјавити најкасније до 3 раднa дана пре утврђеног термина за одржавање испита, ПАПИРНИМ ЗАХТЕВОМ – СОБА 132 или слањем поруке на адресу ispiti@ekof.bg.ac.rs

По завршетку редовне пријаве испита, накнадна пријава се врши достављањем доказа о уплати  додатних 1.619,00 динара (жиро рачун факултета, позив на број 101, без модела, сврха: накнадна пријава) у с. 132 искључиво од 10 до 13 сати, сваког радног дана, до дан пре одржавања испита.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Имајући у виду да Факултет неће радити до 16. августа 2021. године, за испит који је заказан за тај дан  неће постојати могућност накнадне пријаве.

Београд, 28.06.2021.

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА