Резултати конкурса за мастер академске студије – трећи уписни рок

04.11.2020

Резултати конкурса за упис на мастер академске студије у трећем уписном року су објављени на порталу  prijava.ekof.bg.ac.rs.

Кандидати могу приступити порталу са конкурсним бројем и својим ЈМБГ.  Списак свих кандидата са конкурсним бројевима по студијским програмима је дат у овом документу.