Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит на другом факултету Универзитета у Београду

06.07.2020, 12:00h, Екоф

Универзитет у Београду
Економски факултет

УПИС 2020 – ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА БИЛО КОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗ ЈЕДНОГ ОД СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА:

  • Опште образовање и информисаност,
  • Историја,
  • Географија,
  • Социологија,
  • Математика,
  • Основи економије,
  • Пословна економија и
  • Рачунарство и информатика,

да се могу пријавити на непопуњена места на Економском факултету Универзитета у Београду.

Пријаве се предају електронски преко портала prijemni20.ekof.bg.ac.rs почев од 6. закључно са 16. јулом 2020. године у 12 сати.

Приступ порталу је омогућен тако што се у поље Број електронске пријаве унесе реч „kandidat“, а у поље лозинка унесе број „2020“. По успешној пријави, кандидат добија свој Број електронске пријаве, са којим се у року не већим од 24 часа (након провере поднете документације) може улоговати и сазнати свој Конкурсни број а касније информисати о свом рангу. У случају да кандидат заборави или не добије Број електронске пријаве или Конкурсни број може се обратити на маил  konkurs@ekof.bg.ac.rs   или на тел. 011/2633-146.

Ранг листа ће бити објављена 16. јула 2020. године до 17 сати.

Упис кандидата ће бити обављен 17. јула по распореду који ће бити накнадно објављен.

Београд, 2.7.2020.