Пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте четврте године – Други циклус 2020/21

07.04.2021

Пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте четврте године – Други циклус 2020/21

На адреси https://anketa.ekof.bg.ac.rs/ поново је отворена електронска пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте четврте године. Приликом пријаве треба користити последњи број индекса који сте добили приликом уписа и то у формату који је предвиђен упуством на страници.

Циљ курса је да дипломирани студенти Економског факултета у Београду, поред модерних теоријских знања из економије, пословног управљања и статистике, стекну и примењене вештине коришћења основних алата MS Office пакета – Еxcel и осталих програма.

Више о програму видети на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/besplatan-mc-office-excel-kurs-za-studente-cetvrte-godine/ .

Часови се одржавају у онлајн режиму (у реалном времену преко Зум платформе) према распореду који је доступан на страници анкета (https://anketa.ekof.bg.ac.rs/). Право  пријаве имају студенти који су у школској 2020/21. години уписали завршну годину основних академских студија.

Група броји 70 студената. Сваког тренутка студентима ће бити познат број преосталих места будући да бројач функционише по аутоматском принципу (сваки пријављени студент заузима место у сали и добија потврду о изабраном термину). Паралелно ће бити организован рад у три групе.

Студент се може само једном пријавити за бесплатно похађање курса, због чега је неопходно да пре пријаве сагледа сопствене обавезе и преференције и изврши пријаву у термину у коме са великом извесношћу неће имати проблем да прати наставу. У случају одустајања, свака наредна пријава водиће се као пријава без првенства и захтеваће плаћање економске цене од стране полазника.

У току школске 2020/21. године планирана су још два циклуса едукације у периоду јул-септембар (укупно 560 места).

Руководство Факултета

* Линкoви зa приступ zoom учиoницaмa ћe бити пoслaти свим студeнтимa нa личну mail aдрeсу нeпoсрeднo прeд пoчeтaк курсa (стoгa je вaжнo дa прoвeритe дa ли у бaзи пoдaтaкa фигуришe Вaш испрaвaн mail). Исти линк кojи дoбиjeтe нa mail ћe вaжити тoкoм трajaњa цeлoг циклусa курсa.

* Зa свa питaњa, нeдoумицe и тeхничкe прoблeмe прe пoчeткa нaстaвe нa курсу нajбoљe je дa сe oбрaтитe нa mail karijernovodjenje@ekof.bg.ac.rs, a пo пoчeтку нaстaвe нa mail office@ekof.bg.ac.rs.