Прелиминарна ранг листа студентских пројеката по Интерном конкурсу 2021.

22.12.2020

Овде можете преузети прелиминарну ЛИСТУ оцењених пројектних предлога пријављених на Интерни конкурс 202 1 .

Записнике са одржане седнице Комисије за евалуацију студентских пројеката можете преузети ОВДЕ.

Уколико имате додатних питања или примедбе на изнете оцене можете их проследити на
адресу ekof_konkurs@ekof.bg.ac.rs најкасније до 25.12.2020 . године у 12. часова. Након разматрања примедби биће усвојена Коначна ранг листа.

Сви пројекти који буду прошли прву фазу евалуације улазе у другу фазу која
подразумева директне преговоре између управе Економског факултета и предлагача о
висини финансијске подршке и начину реализације. Предлагачи ће бити накнадно
обавештени о начину реализације састанка који ће бити одржан у складу са правилима
рада у условима пандемије Ковид19.

Комисија за евалуацију студентских пројеката