Пријава на слободна места за кандидате који су полагали пријемни испит на неком од факултета Универзитета у Београду

08.07.2022

Универзитет у Београду – Економски факултет

ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДА СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Пријаве се врше електронски. Упутство за приступ порталу електронске пријаве је доступно на овом линку.

Пријава ће бити отворена од 8. јула од 18 часова до 13. јула 2022. до 12 часова (подне). Коначна ранг листа биће објављена 13. јула у 17 часова, а упис ће се обавити  14. и 15. јула од 9 до 14 часова по распореду који буде истакнут на сајту Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс, потребно је електронским путем, преко портала, поднети следећа документа:

  • Сведочанства I,II,III и IV разреда средње школе;
  • Диплому о завршеној средњој школи;
  • Потврду о полагању пријемног испита на другом факултету Универзитета у Београду;
  • Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству достављају диплому о завршеној средњој школи и потврду да су документа предата за нострификацију или решење о нострификацији;
  • Кандидати који конкуришу за упис по афирмативним мерама попуњавају и следеће изјаве:
    • Изјава за упис на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере – припадници ромске националне мањине (линк)
    • Изјава за упис на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере – упис студената са инвалидитетом (линк)
  • Припадници српске националне мањине из суседних земаља попуњавају изјаву за упис на прву годину основних студија (линк)

Сви кандидати попуњавају изјаву о коришћењу података у сврху формирања ранг листе за упис (линк).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Систем ће прихватати документа у пдф формату или у форми слике величине до 3 мегабајта (по фајлу).

Уколико имате додатних питања у вези пријаве на конкурс можете се обратити на тел. 011/2633-146 или на адресу konkurs@ekof.bg.ac.rs

Студентска служба