Јун 2021. – oбавештење о пријави и одјави испита

07.05.2021

СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009. И МЛАЂИ пријављују испите искључиво електронским путем преко сајта факултета (http://sservis.ekof.bg.ac.rs/) почев  oд  17. маја 2021. године.  Водите рачуна о следећим правилима:

1. Испит се може пријавити и одјавити најкасније до 2 радна дана пре утврђеног термина за одржавање испита (не рачуна се викенд и дан испита, сервис не препознаје празнике као нерадне дане, већ само викенд). Детаљна упутства налазе се на сајту Факултета, део Пријава и одјава испита, а пријава на сервису http://sservis.ekof.bg.ac.rs/

2. Уколико има обавезу плаћања студент мора имати потребна средства на финансијској картици у тренутку пријаве (измирена дуговања, уплату треће пријаве истог испита у школској години..). Уплату извршити најкасније пет радних дана пре термина испита (не рачуна се дан одржавања испита као ни викенд) уз позив на лични број.

3. Уколико истекне рок за пријаву преко студентског сервиса испит је могуће пријавити накнадном пријавом уз доказ о уплати 1619,00 дин. по испиту. Уплате се врше на жиро рачун факултета, позив на број 101, (неће се примати уплатнице са личним позивом на број), сврха уплате: накнадна пријава испита. Потребно је доказ о извршеној уплати и пријаву донети у канцеларију 132, искључиво од 10 до 13 сати до последњег дана пре термина одржавања испита.

4. Неизлазак на испит који није одјављен у дефинисаном року подразумева задуживање финансијске картице студента за 323,00 дин., као и губљење права на једну бесплатну пријаву. Задуживање се врши приликом уноса резултата на основу извештаја са испита.

ГЕНЕРАЦИЈЕ 2005 И СТАРИЈЕ испите пријављују папирном пријавом од  10. до 17. маја 2021. године. Пријаву читко попунити и убацити у кутију у приземљу Факултета (исред скриптарнице). Уплату за полагање испита више од три пута, као и уплате студената генерација 2005. и старије, којима је истекао апсолвентски стаж, у износу од 1619,00 динара,  извршити на рачун Факултета број: 840-1109666-73, позив на број 101. Уплатницу предати уз папирну пријаву. Испит се може одјавити најкасније до 3 раднa дана пре утврђеног термина за одржавање испита, ПАПИРНИМ ЗАХТЕВОМ – СОБА 132 или слањем поруке на адресу ispiti@ekof.bg.ac.rs Исти испит се не може одјавити два рока заредом. Одјављени испит се аутоматски пријављује за следећи рок, уколико студент није нагласио да жели пријаву неког другог предмета.

По завршетку редовне пријаве испита, накнадна пријава се врши достављањем пријаве и доказа о уплати  додатних 1.619,00 динара (жиро рачун факултета, позив на број 101, сврха: накнадна пријава) у с. 132 искључиво од 10 до 13 сати, сваког радног дана, до дан пре одржавања испита.

Београд, 05.05.2021.

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА