Упис 2024 – Обавештење о померању границе за упис на терет буџета

03.07.2024

Поштовани,

Обавештавамо Вас да се у току прва три дана уписа на терет буџета није појавило укупно 78 кандидата.

У четвртак у 9,00 сати ће се извршити прво поновна прозивка кандидата који нису дошли на упис у терминима када је то било предвиђено планом уписа. Према тренутној евиденцији, право уписа на терет буџета стекли сви кандидати до ранга 689.

Уколико су кандидати до редног броја 689 уплатили прву рату школарине, имају право да пондесу молбу за повраћај уплаћеног новца уз оригинал уплатнице као доказ. Средства ће бити враћена уплатом на назначени текући рачун кандидата по одобрењу молбе.

Молимо све кандидате да се обавезно појаве у термину заказаног уписа који је објављен на сајту Факултета. Упис се врши прво прозивком кандидата са ранг листе од броја 612 до броја 689 и даље док се не попуне сва буџетска места (због могућег одустајања од уписа од 612 до 689 места може се десити и додатно померање границе за упис на терет буџета). Обавезно обратите пажњу на чињеницу да недоласком у заказаном термину према распореду уписа, односно неодазивањем  на прозивку која се врши на Факулету, кандидат губи право финансирања на терет буџета (у случају непојављивања у заказаном термину може бити уписан само као студент који самостално финансира своје студирање).

Студентска служба