Обавештење о померању границе за упис на терет буџета

07.07.2022

Поштовани,

Обавештавамо Вас да се у току прва три дана уписа на терет буџета није појавило укупно 64 кандидата. Седам кандидата није имало право уписа на буџет, док се граница за буџет због уписа кандидата који су имали право коришћења афирмативних мера помера за додатно једно место. Укупно граница за буџетска места се помера за 72 места.

У 8.30 сати ће се извршити прво поновна прозивка кандидата који нису дошли на упис у терминима када је то било предвиђено планом уписа. Према тренутној евиденцији, право уписа  на терет буџета стекли сви кандидати до редног броја 682.

Уколико су кандидати до редног броја 682 уплатили прву рату школарине, имају право да пондесу молбу за повраћај уплаћеног новца уз оригинал уплатнице као доказ. Средства ће бити исплаћена преко благајне Факултета по одобрењу молбе.

Молимо све кандидате да се обавезно појаве у термину заказаног уписа који је објављен на сајту Факултета. Упис се врши прво прозивком кандидата са ранг листе од броја 611 до броја 682 и даље док се не попуне сва буџетска места (због одустајања од уписа од 611. до 682. места могуће је додатно померање границе за упис на терет буџета). Недоласком у заказаном термину кандидат губи право финансирања на терет буџета.

Студентска служба