Интерни конкурс 2021 – Коначна ранг листа

28.12.2020

Комисија за оцену пријављених пројеката на Интерни конкурс 2021 је усвојила Коначну ранг листу на седници одржаној 28.12.2020. године.

Пројекат се сматра прихватљивим уколико у укупном збиру има најмање 15 поена. Коначна ранг листа се може посматрати као листа приоритета утврђених у првој фази евалуације. У другој фази ће се реализовати директни преговори између Факултета и студентских представника / предлагача пројектних активности. Предмет расправе ће бити пројектне активности и висина буџета у складу са висином опредељених средстава за ове намене у 2021. години и препорукама о одржавању активности на Факултету у периоду пандемије Ковид19.

Предлагачи позитивно оцењених пројеката ће бити накнадно обавештени о времену одржавања састанка. Састанак ће бити организован у првој радној недељи у јануару 2021. године, када се очекује финална потврда и потписивање уговора.

Овде можете преузети Коначну ранг листу на Интерном конкурсу 2021. (линк).

Овде можете преузети Записник са седнице Комисије за оцену студентских пројеката
(линк).