Zivkovic2

ЖИВКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДАР

Kabinet:433

Telefon:3021047

Vreme prijema:среда 14-18

Email:aca@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 10. марта 1954. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на Економском факултету у Београду марта 1977. године. Последипломске студије смер Монетарна економија завршио на истом факултету. Магистарска теза „Годишње програмирање монетарног раста“ одбрањена октобра 1982, а докторска дисертација под називом „Анлиза ефикасности монетарне политике у Југославији“ одбрањена фебруара 1993. У настави је ангажован на предметима Монетарна економија и Банкарско пословање и платни промет у оквиру четворогодишње наставе, а на последипломском курсу у оквиру предмета Монетарна политика, Монетарни менаџмент. Финансијски и банкарски менаџмент, Међународни платни промет. Истраживачки интерес се креће у области монетарне економије и банкарства, као и консалтинг активности.

Референце:
1. Монетарна економија (коаутор са др Градимиром Кожетинцем), Економски факултет, Београд, 2003.
2. Банкарско пословање и платни промет (коаутор), Економски факултет, Београд, 2004.
3. Основи финансијског менаџмента (коаутор), Чигоја штампа, Београд, 2004.
4. Финансијска макроекономија (коаутор са Жарком Ристицем), Цигоја штампа, Београд, 1998.
5. Монетарни менаџмент (коаутор), Јантар, Београд, 1998.
6. Банкарски манаџмент (коаутор), Цигоја штампа, Београд, 1998.

Обавештења

Download