DSC_0027 copy

ЗЕЧЕВИЋ ДР БОЈАН

Kabinet:508

Telefon:3021119

Vreme prijema:понедељак 11.30 -13.30

Email:zecevic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1964. у Београду, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1988. Последипломске (магистарске) студије на Економском факултету у Београду, завршио је 1994. године а докторску дисертацију је одбранио 2002. Године 2012. промовисан је у ванредног професора. Боравио је на стручном усавршавању на University of Surrey (Гилфорд, Велика Британија), Universitá Cá Foscari (Венеција), Vienna University of Economics and Business Administration, Institute for Tourism and Leisure Studies (Беч), in a Purdue University (Вест Лафајет, САД) као Fulbright-ов стипендиста.Ради се о водећим универзитетима у Европи и САД за област туризма, а посебно савременог менаџмента у овој области.

На основним студијама изводи наставу на предметима Економика туризма и Маркетинг у туризму. На актуелним мастер студијама Економског факултета у Београду, где је руководилац курса, развио је и изводи наставу на предметима Стратегијски менаџмент туристичких предузећа и Стратегијски менаџмент туристичких дестинација.

Активно учествује у раду научних и стручних организација из области туризма у нашој земљи и иностранству.Осим обимног и квалитетног ангажовања у наставним активностима Економског факултета ангажован је је у великој мери и на научно-истраживачким пројектима у оквиру НИЦЕФ, на пројектима различитих Министарстава и државних институција, као и у области консултанстких активности. Од 2009. до почетка 2014. године је био председник управног одбора Туристичке организације Србије.

Референце:

– Слободан Унковић и Бојан Зечевић (2011) Економика туризма, XXI измењено и допуњено издање, Издавачки центар Економског факултета у Београду, Београд
– Горан Петковић, Бојан Зечевић и Рената Пинџо (2011) Туризам као део националне економије, Економика предузећа, Година LIX, јануар-фебруар, стр. 89-97
– Група аутора (2009) Стратегија развоја трговине Републике Србије, (редактор проф др Стипе Ловрета), Универзитет у Београду, Економски факултет и Влада Републике Србије, Министарство трговине и услуга, Београд
– Милан Ћулић, Бојан Зечевић анд Игор Ковачевић (2009) „The Congress Industry in Serbia as a Vehicle of Future Economic Development“, str. 107 – 123, u Advances in Business Tourism Research – A selection of papers presented at ATLAS Business Tourism Special Interest Group Meetings. Conference Proceedings, Warshaw, Poland
– Бојан Зечевић, Ана Алексић (2009) Branding in post-internet era: A case of Best Western International, str. 428- 437, u Hospitality and Tourism – Holistic Approach, Congress Proceedings, Hotelplan 2009, The Fourth Biennial International Congress, Belgrade
– Bojan Zečević (2012) Stakeholder Analysis for the Development of Activity-Based Tourism: The Case of Western Serbia. str. 311-328, u: Nebojša Janićijević (ed.) The Role of Contemporary Management and Marketing Methods in Improvement of Competitiveness of the Companies in Serbia within the Process of its Integration to the European Union. CID – Faculty of Economics, Belgrade.

Обавештења

Download