1

ЗЕЧЕВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА

Kabinet:407

Telefon:3021105

Vreme prijema:petak 12 - 14

Email:azecevic@ekof.bg.ac.rshttp://db.ekof.bg.ac.rs/

http://plan.ekof.bg.ac.rs/

http://pin.ekof.bg.ac.rs/


Рођена у Београду 1970. године. У Београду је завршила IV гимназију, математичког смера. Економски факултет, смер “економска статистика и информатика“ завршила је 1996. године. Магистрирала је 2001. године на истом факултету. Године 2005. стекла је звање доктора економских наука.

Ангажовање у настави, на основним студијама:
– Базе података
– Програмски језици
– Пословна информатика
– Пројектовање информационих система
– Управљачки информациони системи

Ангажовање у настави, на мастер студијама:
– Нове информационе технологије
– Информатика
– ЕРП софтвер

Чланство у организацијама:
– Статистичко друштво Србије

Области интересовања:
– базе података
– програмирање
– електронско пословање

 


 

Обавештења

 

 

 

 

Download