Spomenica

ВУКСАНОВИЋ НЕМАЊА

Kabinet:705

Telefon:0113021043

Vreme prijema:среда 10-12h и петак 14-16h

Email:vuksanovic@ekof.bg.ac.rs

Немања Вуксановић рођен је у Београду, септембра 1990.године, где је завршио основну школу и средњу Прву економску школу, као носилац Вукове дипломе. Добитник је наградног путовања у Хамбург као члан пројекта „Добродошли у Немачку” 2008. године у организацији Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  (GTZ).  Добитник је награде Фонда за младе таленте Републике Србије за остварене изузетне резултате на домаћим и регионалним такмичењима за 2008. и 2009.годину. Лета 2009.године обавио је летњу праксу у ProCredit банци. Исте године уписао је основне студије на Економском факултету у Београду. Дипломирао је јула 2013.године са просечном оценом 9,84, као најбољи студент смера Економска анализа и политика. Стипендиста је Фонда за младе таленте и Града Београда за талентоване студенте за 2012. и 2013.годину. Октобра 2013.године уписао је мастер студије на истом факултету као први на листи кандидата за модул Економска анализа и политика, на којима је остварио просечну оцену 10,00. Јула 2015.године успешно је одбранио мастер рад из области Економије образовања, под насловом „Анализа и процена ефеката вршњачког утицаја на образовна постигнућа: Емпиријска анализа за Србију”. Докторске  студије уписао је,  на истом факултету, новембра 2015.године,  студијски програм Економија. Од априла 2014.године запослен је на Економском факултету у Београду, где на основном програму изводи вежбе на предметима Основи економије, Методи економске анализе, Савремени привредни системи и Тржиште и тржишне институције, а на програму Economics and Finance  изводи вежбе на предмету Introduction to Economics.  Од 2016. године ради као истраживач при Фондацији за развој економске науке. Секретар је Катедре за економску теорију и анализу.

Обавештења

Поштоване колеге,

Услед одласка на летњу школу у Барселону, у уторак и среду, 3. и 4. јула, пријем студената неће бити одржан. За све информације можете ме контактирати путем мејла.

Немања