iva

ВУКСАНОВИЋ ДР ИВА

Kabinet:721

Telefon:3021134

Vreme prijema:уторак 12-14h

Email:ivav@ekof.bg.ac.rs

Рођена 1984. године у Подгорици. Економски факултет у Београду уписала 2002. године, а дипломирала 2007. године на смеру Менаџмент – предмет Стратегијски менаџмент. Одбранила је мастер тезу 2009, студијски програм Стратегијски финансијски менаџмент. Докторску тезу под називом „Утицај управљања ризиком на вредност предузећа у електро-енергетском сектору“ одбранила је 2015. године. Ангажована је као истраживач при НИЦЕФ и као сарадник Савеза економиста Србије (СЕС). Такође, истраживач је и секретар на пројекту „Стартегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији“. Области најјачег интересовања односе се на управљање ризиком у реалном сектору, управљање вредношћу и економику транзиције. У вези са претходним темама написала је бројне научне радове. У звање сарадника у настави за ужу научну област Пословна економија и менаџмент изабрана је 2007. године, а у звање асистента 2010. године. Вежбе изводи на предмету Стратегијски менаџмент.

Ива Вуксановић је секретар часописа „Економика предузећа“. Такође, члан је Надзорног одбора Фонда за младе таленте Града Београда.

Обавештења

ISPIT 11.7.2017> MESTO I VREME SE NEĆE MENJATI U ODNOSU NA ZVANIČNE SPISKOVE: 9H sala 10 , ispitivač je prof. Dragan Đuričin

 

VREME PRIJEMA UTORAK 12-14h

MOŽE BITI ZANIMLJIVO STUDENTIMA KOJI IMAJU AMBICIJU DA SVOJE IDEJE PRETVORE U PROJEKTE, A ZATIM U REZULTATE:

ReSTI

The aim of this project is to remove gaps in knowledge and skills related to managing research, social and technological innovation projects. The general goal is to create an environment in which interested stakeholders, young talented students/graduates primarily, can find easy-to-use checklists, on-line learning modules and advice regarding the management of ReSTI projects. The final output of the project is to establish an innovative learning system aimed at increasing success of ReSTI projects. It means creation of 4 modules with 20 courses specifically dedicated to the creation and implementation of ReSTI projects. In 2018 carefully chosen students from the entire Danube region will have a chance to gain this valuable knowledge, online as well as at University of Applied Sciences in Burgenland (Austria). Don’t miss the chance to learn how to start your own ReSTI project!

POSETITE:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti

https://www.facebook.com/ExcellenceinReSTI/