vujacic

ВУЈАЧИЋ ДР ИВАН

Kabinet:502

Telefon:

Vreme prijema:уторак 12-14 (зимски семестар) четвртак 10-20 (летњи семсестар)

Email:ivan.vujacic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1953. године, у Истанбулу, Турска. Основну школу учио на Кипру и у Београду, а гимназију завршио у Солуну, Грчка. На Економском факултету у Београду дипломирао је 1975. године. Магистрирао је на Економском факултету у Београду 1979, а докторирао 1989. године. Од 1976. био је асистент приправник на Факултету на предмету Савремени привредни системи, а 1980. постаје асистент, док је 1989. године унапређен је у звање доцента.

Од почетка универзитетске каријере изводио је наставу на економским факултетима у: Крагујевцу, Нишу, Новом Саду (одељење факултета из Суботице) и на одељењима Економског факултета, Универзитета у Београду, у Уцицу и Шапцу. Изводио је наставу и из предмета Теорија и политика цена. Током свог усавршавања, боравио на Лондонској школи економије и политицких наука (1988), слушао и полагао докторске курсеве на Универзитету у Мичигену, Ann Arbor (1983-1984) као Фулбрајтов стипендиста. Био је учесник више међународних скупова од којих два у организацији Светске банке на тему приватизације у замљама у транзицији.

Референце:

1. Marx and Engels on Development and Underdevelopment: The Restoration to a Certain Coherence, History of Political Economy, vol 20 no 3 1988, str. 471-498 (40 куцаних страна)

2. Претпоставке тржишта у социјализму (16 куцаних страна) – реферата на симпозијуму Држава, тржиште и демократија у социјализму, одржан у организацији трецих програма Југославије у Аранделовцу, септембар 1987. Текст је емитован на Трећем програму и штампан у часопису Трећи програм радио Београда бр. IV – 1987.

3. Marx and Engels on Development and Underdevelopment: The Restoratoin of a Certain Coherence, u Zborniku: Mark Blaug (уредник), Karl Marks (1818-1883), Pioneers in Economics, vol. 23, Edward Elgar Publishing Company, Brookfield, USA, 1991, str. 318-346.

4. Marx on Development and Underdevelopment, urednik John C, Wood, Marx’s Economics – New Critical Assesments, Routledge Press, London, 1994.

5. Ownership Restructuring in Yugoslavia, prepared by Coopers & Lybrand and the Economics Institue of Belgrade, Belgrade, 15. avgust 1991. (str. 172).

Обавештења

Download