ВУЧКОВИЋ МИЛУТИНОВИЋ ДР САВКА

Kabinet:418

Telefon:3021077

Vreme prijema:četvrtak 12-14

Email:saska@ekof.bg.ac.rs

Савка Вучковић Милутиновић је дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду 1999. године – смер рачуноводство и пословне финансије (са просечном оценом 9,75). Последипломске студије је такође завршила на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Финансијско- рачуноводствена анализа, са просечном оценом 10. 2005. године одбранила је магистарску тезу под називом „Концепт циљног управљања трошковима и профитом“.

Докторирала је 2012. године на тему „Вредновање и ефекти одложених пореза на перформансе компанија“. 2013. године је изабрана у звање доцента на предметима Рачуноводство трговинских предузећа, Рачуноводство у банкарству и осигурању и Специјална рачуноводства.

Обавештења

USMENI DEO ISPITA U OKTOBRU DVA BIĆE ODRŽAN 10.10. u 9h u sl. 17.