SV veb sajt EF

ВЕЉКОВИЋ ДР САША

Kabinet:527

Telefon:3021125

Vreme prijema:уторак 14-16 часова (односно од 17 до 18 часова за мастер студенте - уз претходно заказивање)

Email:sasa.veljkovic@ekof.bg.ac.rs

Предмети

Изводи наставу из предмета Маркетинг и Маркетинг услуга на редовним студијама, из предмета Бренд менаџмент, Директни маркетинг и Менаџмент продаје и односа са купцима на Мастер студијама. Осим тога, предаје на докторским студијама Маркетинг 1Д и Маркетинг менаџмент. Као асистент изводио је вежбе и на предмету Понашање потрошача.

Образовање

На Економском факултету у Београду дипломирао је 1997. године. Добитник је Награде Маркплана и Економског факултета, као најбољи студент на смеру Маркетинг у школској 1996/97. Године 1995-1996. паралелно са Факултетом завршио је Credibel школу (данас БОШ – Београдска отворена школа). Магистрирао је 2001. на Економском факултету у Београду на последипломском курсу Маркетинг, са радом на тему “Развој дугорочних односа са потрошачима”. Докторску дисертацију “Утицај потрошачког етноцентризма на избор марке производа” одбранио је 2005. године на истом факултету.

Практично искуство

Стекао је богато практично искуство у организацијама и предузећима из различитих делатности. Био је руководилац или учесник у изради више од 40 пројеката из области маркетинга, маркетинга услуга, истраживања тржишта, бренд менаџмента, стратегија тржишног наступа, менаџмента и организације. Учествовао је и у више макропројеката. Држао је предавања и иновационе курсеве за потребе тридесетак познатих предузећа и организација. У протеклих 15 година одржао је око 80 едукација, са преко 300 часова интрактивне наставе. Едукацију је изводио и на акредитованим курсевима за фармацеуте („Маркетинг у јавној апотеци“ и „Бренд у функцији успешног пословања апотеке“).

Предавао је и на више факултета, у Србији и Црној Гори. Има богато консултантско искуство. Предузећа и установе са којима је сарађивао на пројектима, у консалтингу или иновационим курсевима у претходном периоду су пре свега из области банкарства, трговине, фармације, туризма… Поред тога сарађује интензивно и са државним органима и агенцијама (Министарство трговине и услуга Републике Србије и данас Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Привредна комора Србије, СИЕПА…). Био је члан више жирија и аутор методологија („Најбоље из Србије„, „Извозник године“, „Стварамо нове брендове“, „Пријатељ породице„…), као и већег броја организационих и програмских одбора саветовања и манифестација.

Активности на Економском факултету, изван наставе 

У периоду од 2002. до 2004. године био је члан Колегијума Економског факултета, превасходно задужен за сарадњу са студентским организацијама и маркетинг и односе са јавношћу. У мандату од 2006. до 2009. године био је члан Савета Економског факултета. Од новембра 2008. до октобра 2015. године обављао је функцију Руководиоца Центра за перманентно стручно усавршавање Економског факултета у Београду. Био је и члан или руководилац више других комисија и одбора на Факултету или Универзитету.

 

Остале активности

Члан је Националног савета за заштиту потрошача Владе Републике Србије.

Био је менаџер више хуманитарних и непрофитних кампања и супервизор Маркетинг радионице студената Економског факултета. Водио је студенте Економског факултета до више домаћих и међународних признања.

Обављао је функцију Генералног секретара Српског удружења за маркетинг (СеМА) (од оснивања, 2007. године, до 31.12.2015. године), а затим Председника Надзорног одбора СеМА-е (од 01.01.2016. до 31.12.2017. године).

Један је од уредника часописа Економске идеје и пракса.

Члан је редакције часописа Маркетинг.

Члан је више домаћих и међународних стручних удружења.

 

Објављени радови

Објавио је самостално или као коаутор већи број чланака у часописима, и радова на домаћим и међународним саветовањима. Учествовао је у писању више монографија. За монографију „Бренд менаџмент у савременим тржишним условима“ је награђен. Ова књига је проглашена за најбољу из области маркетинга, у Републици Србији за период који покрива 2010. и 2011. годину, када је академска литература у питању.

Монографије, књиге и тезе (приказ новијих радова):

Самостално

1.Маркетинг услуга (2006, 2008, 2009, 2019), издавач Економски факултет, више информација о најновијем издању на адреси http://cid.ekof.bg.ac.rs/shop/domaca-izdanja/poslovna-ekonomija-i-menadzment/marketing-usluga/

2. Бренд менаџмент у савременим тржишним условима (2010), издавач Економски факултет, више информација на адреси http://cid.ekof.bg.ac.rs/shop/domaca-izdanja/poslovna-ekonomija-i-menadzment/brend-menadzment/

 

Кроз коауторство

1. Маркетинг (2019), коаутор са Мирјаном Глигоријевић, издавач Економски факултет

2. Директни маркетинг (2015), коаутор са Биљаном Chroneos Красавац издавач Економски факултет

3. Пословна економија 4 (2015), коаутори Ђорђе Каличанин, Драган Лончар, Зоран Богетић, издавач ДатаСтатус (уџбеник за 4. разред економских средњих стручних школа)

4. Менаџмент односа са купцима, (2010), коаутори Ловрета Стипе, Берман Бери, Петковић Горан, Црнковић Јаков, Вељковић Саша, Богетић Зоран), ДатаСтатус и Економски факултет, Београд,

5. Церовић Божидар, Петковић Горан, Вељковић Саша, (2005)  Slovenian Investors in Serbian Privatization: The Kolinska Case, Chapter 22, in: Medium-Sized Firms and Economic Growth, Editor: Janez Prašnikar, Nova Science Publishers, Inc., New York,

 

Докторска дисертација и магистарска теза

1. Вељковић Саша, »Утицај потрошачког етноцентризма на избор марке производа«, докторска дисертација, Економски факултет, Београд, 2005, 266 страница,

2. Вељковић Саша „Развој дугорочних односа са потрошачима“, Београд, 2001. године, 178 страница

 

У наставку су дати и неки од радова из последњх неколико година, који се на наведеним адресама могу прочитати у оригиналу.

 

Вељковић, С., & Панић, М. (2017). Стратегије брендирања у нижем ценовном сегменту производа – Анализа тржишта негазираних воћних сокова у Србији. Маркетинг (0354-3471), 48(3), 176–182. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3471/2017/0354-34711703176V.pdf

Veljković, S. & Kaličanin, Đ. (2016), Improving Business Performance Through Brand Management Practice, Economic Annals,  208 (January-March), ISSN: 0013-3264, pp. 137-167; Доступно на адреси: http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/389-1.pdf

Veljković, S., Stojanović, Ž. & Filipović, J. (2015), Attitudes toward farm animals welfare and consumer’s buying intentions – case of Serbia, Economics of Agriculture Vol. 62, No. 1,ISSN 0352-3462, pp. 53-71. Доступно на адреси:

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200512/2/4%20EP%201%202015.pdf

Kaličanin, Đ., Veljković, S. & Bogetić, Z. (2015), Brand orientation and financial performance nexus, Industrija, Vol. 43, No. 1, ISSN: 0350-0373,pp. 155-173. Доступно на адреси:
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2015/0350-03731501155K.pdf

Bogetić, Z., Veljković, S. & Stojković, D. (2015), Do Partner Relations in Marketing Channels Make a Difference in Brand Management Implementation? Evidence from Serbia and Montenegro, Економика предузећа, September-October 2015, ISSN 0353-443X, pp. 306-322. Доступно на адреси:
http://ses.org.rs/upload/Ekonomika%20preduzeca%205-6-2015.pdf

Veljković, S., Bogetić, Z. & Stojković, D. (2015), Using Marketing Approach to Respond to Internationalization Challenges and Changes in Marketing Channels, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 11, No 2, ISSN: 1800-5845, pp. 79-100. Доступно на адреси:
http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/test/79-100_veljkovicbogeticstojkovic.pdf

Вељковић, С., Христов, Б. & Чолић, Л. (2015), Сегментација тржишта у туризму – Примена Шварцове теорије вредности, Маркетинг, Година 46, Број 2, ISSN 0354-3471, стр. 67-90. Доступно на адреси:
http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-46-no-2.pdf

Стојановић, Ж., Вељковић, С. & Филиповић, Ј. (2014), Фокусгрупна дискусија (ФГД), Ставови потрошача у Србији о добробити животиња – Истраживање ставова потрошача у Србији о утицају стандарда добробити фармских животиња на квалитет и безбедност хране, ORCA, Београд, уз подршку Европске уније и Аустријске развојне агенције, ISBN 978-86-911349-5-2,стр. 23-54. Доступно на:
http://bezbednosthrane.orca.rs/wp-content/uploads/2014/12/Stavovi-potrosaca-web-ok.pdf

 

Вељковић Саша, „Заштита потрошача у Републици Србији у процесу придруживања Европској унији“ , Маркетинг, Година 44, Број 1, Пролеће 2013, ИССН 0354-3471, стр. 49-74 адреса на којој можете наћи чланак: http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-44-no-1.pdf

Вељковић Саша, Ђорђевић Александар, БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ТУРИСТЕ, Економске идеје и пракса : квартални часопис из области економије, пословне економије и менаџмента, статистике и пословне информатике / бр. 3 (децембар)- Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012, ИССН 2217-6217 = Економске идеје и пракса ЦОБИСС.СР-ИД 184934668, стр. 43-58  http://issuu.com/maxnova/docs/ekonomske-ideje-i-praksa-03-2012

Вељковић Саша, Маринковић Вељко, „Мерење сатисфакције потрошача на националном нивоу“ / „Models for measuring customer satisfaction at the national level“, Економске теме, Ниш, 2010/3, ИССН 0353-8648, стр. 383-402 адреса на којој можете наћи чланак на српском: http://www.eknfak.ni.ac.rs/Ekonomske-teme/et2010-3.pdf

Вељковић Саша, Ђорђевић Александар, „Вредност бренда за потрошаче и предузећа“, Маркетинг, Година 41, Број 1, Пролеће 2010, ИССН 0354-3471, стр. 3-16 адреса на којој можете наћи чланак:  http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-41-no-1.pdf

 

 

Актуелне информације, интервјуи и остале научне и пословне активности

https://www.linkedin.com/in/sa%C5%A1a-veljkovi%C4%87-aa667592?trk=nav_responsive_tab_profile

https://beleske.com/profesor-na-fakultetu-moj-buduci-posao-dr-sasa-veljkovic/

https://www.facebook.com/MonopolList/photos/a.243051695751871.60689.238017972921910/1144468512276847/?type=3&theater

Уколико желите да пратите активности проф. Вељковића, прочитате или погледате неке од његових ранијих интервјуа, то можете учинити на LinkedIn-у.

Обавештења

Београд, 26.09.2019.

Драге колегинице и колеге,

У наставку дајем и информације у вези испита из предмета Маркетинг у року „Октобар 2″:

1.Од јунског испитног рока, испит се полаже на основу књиге Маркетинг (2019), аутора Мирјане Глигоријевић и Саше Вељковића, у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета у Београду. Списак испитних питања дат је у секцији Download (Ispitna pitanja po novoj knjizi MARKETING 2019).

2. У овом року, последњи пут старије генерације имаће могућност да одговарају по старој књизи (Основи маркетинга из 2012. или 2017. године). Испитна питања дата су у секцији Download (Marketing Ispitna pitanja 2016 SKRACENO GRADIVO). У наредним роковима одговараће се искључиво по новој књизи.

3. Уместо у недељу, 29. септембра, испит ће бити одржан у уторак, 01. октобра, са почетком у 9 часова, у сали 404 (анекс на четвртом спрату). У случају да због броја пријављених студента не буде могуће да се испит заврши до 12 часова, наставак испита биће од 12.30 у сали С-25. Студенти који полажу по старој књизи одговараће први, а након њих студенти који полажу по новој књизи. Неће бити никаквог допунског одлагања испита.

Срећан рад,

Саша Вељковић