SV veb sajt EF

ВЕЉКОВИЋ ДР САША

Kabinet:527

Telefon:3021125

Vreme prijema:уторак, 14 до 16 часова (до даљег се Пријем, по договору, одржава онлајн, путем Zoom апликације)

Email:sasa.veljkovic@ekof.bg.ac.rs

Предмети

Изводи наставу из предмета Маркетинг и Маркетинг услуга на редовним студијама, из предмета Бренд менаџмент, Директни маркетинг и Менаџмент продаје и односа са купцима на Мастер студијама. Осим тога, предаје на докторским студијама Маркетинг 1Д и Маркетинг менаџмент. Као асистент изводио је вежбе и на предмету Понашање потрошача.

Образовање

На Економском факултету у Београду дипломирао је 1997. године. Добитник је Награде Маркплана и Економског факултета, као најбољи студент на смеру Маркетинг у школској 1996/97. Године 1995-1996. паралелно са Факултетом завршио је Credibel школу (данас БОШ – Београдска отворена школа). Магистрирао је 2001. на Економском факултету у Београду на последипломском курсу Маркетинг, са радом на тему “Развој дугорочних односа са потрошачима”. Докторску дисертацију “Утицај потрошачког етноцентризма на избор марке производа” одбранио је 2005. године на истом факултету.

Практично искуство

Стекао је богато практично искуство у организацијама и предузећима из различитих делатности. Био је руководилац или учесник у изради више од 50 пројеката из области маркетинга, маркетинга услуга, истраживања тржишта, бренд менаџмента, стратегија тржишног наступа, менаџмента и организације. Учествовао је и у више макропројеката. Држао је предавања и иновационе курсеве за потребе тридесетак познатих предузећа и организација. У протеклих 15 година одржао је око 90 едукација, са преко 350 часова интрактивне наставе. Едукацију је изводио и на акредитованим курсевима за фармацеуте.

Има богато консултантско искуство. Предузећа и установе са којима је сарађивао на пројектима, у консалтингу или иновационим курсевима у претходном периоду су пре свега из области трговине,  прерађивачке индустрије, фармације, туризма, банкарства… Поред тога сарађује интензивно и са државним органима и агенцијама и нарочито са Привредном комором Србије. Био је члан више жирија и аутор методологија („Најбоље из Србије„, „Извозник године“, „Стварамо нове брендове“, „Пријатељ породице„…), као и већег броја организационих и програмских одбора саветовања и манифестација. Тренутно је највише посвећен пројекту „Стварано у Србији„.

У претходних неколико година укључен је у већи број домаћих и међународних научних пројеката, укључујући и IPA (Excellence in research, social and technological innovation project management – Excellence in ReSTI, Danube Transnational Programme Interreg, No. DTP1-1-450-1.2) и Horizon (Horizon 2020, Strength2Food 8.2 Consumers’ practices concerning food quality schemes through qualitative research based on ethnographic fieldwork, Strength2Food: Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement Policy, grant agreement No 678024) пројекте.

Активности на Економском факултету, изван наставе 

У периоду од 2002. до 2004. године био је члан Колегијума Економског факултета, превасходно задужен за сарадњу са студентским организацијама и маркетинг и односе са јавношћу. У мандату од 2006. до 2009. године био је члан Савета Економског факултета. Од новембра 2008. до октобра 2015. године обављао је функцију Руководиоца Центра за перманентно стручно усавршавање Економског факултета у Београду. Био је и члан или руководилац више других комисија и одбора на Факултету или Универзитету.

 

Остале активности

Члан је Националног савета за заштиту потрошача Владе Републике Србије.

Био је менаџер више хуманитарних и непрофитних кампања и супервизор Маркетинг радионице студената Економског факултета. На такмичењима је водио студенте Економског факултета до више домаћих и међународних признања.

Од фебруара 2020. године обавља функцију Председника  Српског удружења за маркетинг (СеМА). Претходно је био на позицији Генералног секретара (од оснивања, 2007. године, до 31.12.2015. године), а затим Председника Надзорног одбора СеМА-е (од 01.01.2016. до 31.12.2017. године).

Један је од уредника часописа Економске идеје и пракса.

Члан је редакције часописа Маркетинг.

Члан је више домаћих и међународних стручних удружења.

 

Објављени радови

Објавио је самостално или као коаутор већи број чланака у часописима, и радова на домаћим и међународним саветовањима. Учествовао је у писању више монографија. За монографију „Бренд менаџмент у савременим тржишним условима“ је награђен. Ова књига је проглашена за најбољу из области маркетинга, у Републици Србији за период који покрива 2010. и 2011. годину, када је академска литература у питању.

Монографије, књиге и тезе (приказ новијих радова):

Самостално

1. Маркетинг услуга (2006, 2008, 2009, 2018), издавач Економски факултет,

2. Бренд менаџмент у савременим тржишним условима (2010), издавач Економски факултет

 

Кроз коауторство

1. Маркетинг (2019), коаутор са Мирјаном Глигоријевић, издавач Економски факултет

2. Директни маркетинг (2015), коаутор са Биљаном Chroneos Красавац издавач Економски факултет

3. Пословна економија 4 (2015), коаутори Ђорђе Каличанин, Драган Лончар, Зоран Богетић, издавач ДатаСтатус (уџбеник за 4. разред економских средњих стручних школа)

4. Менаџмент односа са купцима, (2010), коаутори Ловрета Стипе, Берман Бери, Петковић Горан, Црнковић Јаков, Вељковић Саша, Богетић Зоран), ДатаСтатус и Економски факултет, Београд,

5. Церовић Божидар, Петковић Горан, Вељковић Саша, (2005)  Slovenian Investors in Serbian Privatization: The Kolinska Case, Chapter 22, in: Medium-Sized Firms and Economic Growth, Editor: Janez Prašnikar, Nova Science Publishers, Inc., New York,

 

Докторска дисертација и магистарска теза

1. Вељковић Саша, »Утицај потрошачког етноцентризма на избор марке производа«, докторска дисертација, Економски факултет, Београд, 2005, 266 страница,

2. Вељковић Саша „Развој дугорочних односа са потрошачима“, Београд, 2001. године, 178 страница

 

У наставку су дати и неки од значајнијих радова из последњих 10 година, који се на профилима Academia и ResearchGate могу прочитати у оригиналу:

Филиповић, Ј., Вељковић, С. & Огњанов, Г. (2019), ПЕРЦЕПЦИЈА ОЗНАКА ОРГАНСКОГ ПОРЕКЛА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ: ЕТНОГРАФСКО ИСТРАЖИВАЊЕ, Зборник радова Изазови савременог маркетинга 2019, уредник проф. др Љиљана Станковић, Српско удружење за маркетинг, стр. 142-151.

Вељковић, С., & Панић, М. (2017). Стратегије брендирања у нижем ценовном сегменту производа – Анализа тржишта негазираних воћних сокова у Србији. Маркетинг (0354-3471), 48(3), 176–182.

Veljković, S. & Kaličanin, Đ. (2016), Improving Business Performance Through Brand Management Practice, Economic Annals,  208 (January-March), ISSN: 0013-3264, pp. 137-167;

Veljković, S., Stojanović, Ž. & Filipović, J. (2015), Attitudes toward farm animals welfare and consumer’s buying intentions – case of Serbia, Economics of Agriculture Vol. 62, No. 1,ISSN 0352-3462, pp. 53-71.

Kaličanin, Đ., Veljković, S. & Bogetić, Z. (2015), Brand orientation and financial performance nexus, Industrija, Vol. 43, No. 1, ISSN: 0350-0373,pp. 155-173.

Bogetić, Z., Veljković, S. & Stojković, D. (2015), Do Partner Relations in Marketing Channels Make a Difference in Brand Management Implementation? Evidence from Serbia and Montenegro, Економика предузећа, September-October 2015, ISSN 0353-443X, pp. 306-322.

Veljković, S., Bogetić, Z. & Stojković, D. (2015), Using Marketing Approach to Respond to Internationalization Challenges and Changes in Marketing Channels, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 11, No 2, ISSN: 1800-5845, pp. 79-100.

Вељковић, С., Христов, Б. & Чолић, Л. (2015), Сегментација тржишта у туризму – Примена Шварцове теорије вредности, Маркетинг, Година 46, Број 2, ISSN 0354-3471, стр. 67-90.

Стојановић, Ж., Вељковић, С. & Филиповић, Ј. (2014), Фокусгрупна дискусија (ФГД), Ставови потрошача у Србији о добробити животиња – Истраживање ставова потрошача у Србији о утицају стандарда добробити фармских животиња на квалитет и безбедност хране, ORCA, Београд, уз подршку Европске уније и Аустријске развојне агенције, ISBN 978-86-911349-5-2,стр. 23-54.

Вељковић Саша (2013), „Заштита потрошача у Републици Србији у процесу придруживања Европској унији“, Маркетинг, Година 44, Број 1, ИССН 0354-3471, стр. 49-74

Вељковић Саша, Ђорђевић Александар (2011), БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ТУРИСТЕ, Економске идеје и пракса : квартални часопис из области економије, пословне економије и менаџмента, статистике и пословне информатике / бр. 3 (децембар)- Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012, ИССН 2217-6217 = Економске идеје и пракса ЦОБИСС.СР-ИД 184934668, стр. 43-58

Вељковић Саша, Маринковић Вељко (2010), „Мерење сатисфакције потрошача на националном нивоу“ / „Models for measuring customer satisfaction at the national level“, Економске теме, Ниш, 2010/3, ИССН 0353-8648, стр. 383-402

Вељковић Саша, Ђорђевић Александар (2010), „Вредност бренда за потрошаче и предузећа“, Маркетинг, Година 41, Број 1, ИССН 0354-3471, стр. 3-16

 

Актуелне информације, интервјуи и остале научне и пословне активности

Новости: Dr Saša Veljković: Nacionalne kampanje podrške kupovini domaćih proizvoda

Економетар: ДР САША ВЕЉКОВИЋ: „Чуваркућа“ је признање произвођачима и гаранција потрошачима

Портал Србија данас: Svi proizvođači u Srbiji mogu biti „Čuvarkuće“: Profesor Veljković otkriva zbog čega je to važno za biznis

МонополЛист: Напредујте због свог знања, а не очекивања других

Портал Белешке: Profesor na fakultetu – Moj (budući) posao – Dr Saša Veljković

Уколико желите да пратите активности проф. Вељковића, прочитате или погледате неке од његових најновијих интервјуа, то можете учинити на његовом званичном LinkedIn профилу.

Објављене научне чланке и делове публикација можете прочитати на официјелним Academia и  ResearchGate профилима професора Вељковића.

 

Обавештења

 17. јули 2020. године

Драге колегинице и колеге,

Факултет неће радити до понедељка, 17. августа 2020. године, због годишњег одмора запослених.

Чувајте се, водите рачуна о себи и о другима.

Све најбоље,

Саша Вељковић