Упутство за предају захтева за одобрење теме и захтева за оцену и одбрану мастер рада у ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

23.03.2020

ПРИЈАВА ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

1. Студент на мејл адресу pds@ekof.bg.ac.rs шаље пријаву теме мастер рада. У тај мејл ставља и ментора као примаоца (у cc додати ментора).

2. Ментор потврђује да је одобрен захтев за пријаву теме мастер рада, и предлаже потенцијалне чланове Комисије за оцену и обрану мастер рада са којима се пре тога консултовао (саветујемо да ментор и њих дода у преписку ради транспарентности поступка).

По истеку ванредног стања, самофинансирајући студенти су у обавези да приложе доказ о уплати пријаве завршног мастер рада.

ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

1. Након сагласности ментора да рад може да започне процедуру за оцену и одбрану, студент шаље на мејл адресу pds@ekof.bg.ac.rs Захтев за оцену и одбрану мастер рада (преузет са следећег ЛИНКА) уз навођење имена ментора и чланова комисије. У сс овог мејла неопходно је ставити ментора.

2. Ментор шаље реферат о оцени мастер рада и извештај о проценту преклапања на мејл адресу pds@ekof.bg.ac.rs уз навођење преостала два члана комисије у сс мејла. Преостала два члана мејлом треба да потврде да су сагласни са рефератом.

Тај  реферат онда  пролази  све  неопходне  процедуре  Комисије за  мастер  академске студије и Наставно-научног већа Универзитета у Београду – Економског факултета.

По истеку ванредног стања, студент предаје пет примерака укоричене верзије мастер рада уз изјаву о самосталности израде рада. Самофинансирајући студенти предају и доказ о уплати надокнаде за оцену и одбрану завршног мастер рада. Након тога, уколико је реферат прихваћен на Комисији за мастер академске студије и Наставно-научном већу, заказује се одбрана рада.

ПДФ