Опште информације

Економски факултет ће у школској 2017/2018. години уписати у прву годину 570 студената чије се образовање финансира из буџета, док укупна квота за акредитовани студијски програм основних студија обухвата 1500 места.

Број потребних бодова за стицање статуса студента чије се школовање финансира из буџета кретао се у интервалу од 79 до 90, док вишегодишњи просек бодова које су остварили последњи уписани студенти у нову школску годину износи 55,78.

Школарина за 2017/2018. годину за обим од 60 ЕСПБ износи од 85.272,00 до 112.200,00 дин. У цену школарине укљученa je обавезна уџбеничка литература коју самофинансирајући студент добија пре почетка семестра, као и до три пријаве сваког испита у току школске године.