Опште информације

Економски факултет ће у школској 2019/2020. години уписати у прву годину 610 студената чије се образовање финансира из буџета, док укупна квота за акредитовани студијски програм основних студија обухвата 1300 места. (Број потребних бодова за стицање статуса студента чије се школовање финансира из буџета кретао се у интервалу од 75 до 85, док вишегодишњи просек бодова које су остварили последњи уписани студенти у нову школску годину износи око 55

Школарина за 2019/2020. годину за обим од 60 ЕСПБ износи од 90.218 РСД до 118.708 РСД зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. У цену школарине укљученa je обавезна уџбеничка литература коју самофинансирајући студент добија пре почетка семестра, као и до две пријаве сваког испита у току школске године.