Опште информације

Економски факултет ће у школској 2018/2019. години уписати у прву годину 610* студената чије се образовање финансира из буџета, док уписна квота за акредитовани студијски програм основних студија обухвата 1300 места.

Број потребних бодова за стицање статуса студента чије се школовање финансира из буџета кретао се у интервалу од 75 до 85, док вишегодишњи просек бодова које су остварили последњи уписани студенти у нову школску годину износи 55,78.

Школарина за 2018/2019. годину за обим од 60 ЕСПБ износи од 85.272,00 РСД до 112.200,00 РСД зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. У цену школарине укљученa je обавезна уџбеничка литература коју самофинансирајући студент добија пре почетка семестра, као и до три пријаве сваког испита у току школске године.